dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Skład Rady

1. Jakub Kosowski - Urząd Miasta Lublin;

 

2. Piotr Choroś - Urząd Miasta Lublin

 

3. Anna Pajdosz - Urząd Miasta Lublin

 

4. Jerzy Kuś - Urząd Miasta Lublin

 

5. Sławomir Skowronek - Urząd Miasta Lublin

 

6. Monika Orzechowska - Rada Miasta Lublin

 

7. Monika Wcisło - Rada Miasta Lublin

 

8. Zofia Rosołowska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

9. Marta Kurowska - Stowarzyszenie Absolwentów UMCS

 

10. Mateusz Małyska - Fundacja Sempre a Frente

 

11. Krzysztof Kowalik - Towarzystwo dla Natury i Człowieka

 

12. Jolanta Prochowicz - Stowarzyszenie Homo Faber

 

13. Dariusz Figura - Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - Teatrikon

 

14. Bartłomiej Bałaban - Fundacja Wolności

 

15. Marcin Garbowski - Stowarzyszenie Lubelszczyzna dla wolności, wolność dla Lubelszczyzny

 

16. Filip Trubalski - Fundacja Wspierania Samorządności Nasza Dzielnica

 

17. Joanna Kukier - Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich

 

18. Bartosz Czajka - Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis