Nabór wniosków na realizację w 2019 r. zadań "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" - małe granty
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Do 31 października 2018 r. można składać do wojewodów wnioski na realizację w 2019 r. zadań w rządowym "Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

Wnioskodawcy składają do wojewódów wnioski na realizację małych grantów - II obszar wsparcia: Zadania jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczące jednej dziedziny, a także wnioski na poszczególne zadania, składające się na wcześniej rozpocząte kompleksowe działania na rzecz integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym (programy lokalne).

Wojewodowie do 14 grudnia 2018 r przekazują do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wszystkie dokumnety związane z procesem selekcji i rekomendacji wniosków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSWiA: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
data publikacji: 2018-10-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!