Konkurs dotacyjny: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2019 zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert mija 2 października 2018 r.

Rodzaj zadania publicznego:

W ramach realizacji zadania publicznego oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty wsparcia procesów partycypacji społecznej w Lublinie. Wszystkie działania w tym zakresie muszą być prowadzone w ścisłej współpracy z Biurem partycypacji

Społecznej Urzędu Miasta Lublin i mogą polegać w szczególności na:

1. Opracowaniu szczegółowej koncepcji promocji działań partycypacyjnych w Mieście Lublin.

2. Opracowaniu materiałów graficznych przybliżających mieszkańcom i mieszkankom Lublina działania z zakresu partycypacji społecznej.

3. Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących działań partycypacyjnych w Lublinie.

4. Przygotowania tekstów na stronę www Biura Partycypacji Społecznej opisujących działania partycypacyjne.

5. Opracowania i wykonania folderu opisującego wszystkie działania partycypacyjne Miasta Lublin, zgodnego z Miejskim Systemem Identyfikacji Wizualnej tj.: format 400x200mm (200x200mm po złożeniu), maksymalnie 30 stron + okładka, kolorystyka 4+4 CMYK, papier wnętrze 180g, okładka kreda mat 300g z wykończeniem foli matowej, oprawa typu zeszytowego. W przypadku decyzji organizacji o realizacji tego typu folderu należy uwzględnić jego wersje językowe (angielską i ukraińską) zawierające skrócony opis działań.

6. Przygotowanie i wykonanie rollupu i ścianki reklamowej z ogólną informacją o konsultacjach społecznych.

7. Przygotowanie i wykonanie przenośnego namiotu, leżaków i flag do akacji plenerowych, konsultacji prowadzonych poza pomieszczeniami Urzędu Miasta Lublin.

Wymienione powyżej przykłady działań są sugestiami i oferent może przedstawić własne propozycje działań, może uwzględnić tylko część z nich.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Miasta Lublina
data publikacji: 2018-09-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!