Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa 2 lipca 2018 r.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej podejmowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2018/2019.

Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki w wysokości: 520.000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Miasta Lublina
data publikacji: 2018-06-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!