Nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli”
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w programie „Europa dla obywateli”. Termin ubiegania się o dofinansowanie mija 1 marca 2018 r. o godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Dla Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy będą to cztery priorytety:

  1. Upamiętnianie momentów zwrotnych w najnowszej historii Europy
  2. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywatelska w reżimach totalitarnych
  3. Mechanizmy wykluczenia obywateli na przykładzie antysemityzmu, antycyganizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji: wyciąganie wniosków na przyszłość
  4. Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej.

Dla Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie będą to następujące priorytety:

  1. Debata nad przyszłością Europy i stawienie czoła eurosceptycyzmowi
  2. Wzmacnianie solidarności w czasach kryzysu
  3. Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszościowych
  4. 2018: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Projekty realizowane w ramach programu „Europa dla obywateli” muszą być zgodne z celami ogólnymi i szczegółowymi programu, i zarazem – nawiązywać do wyznaczonych przez Komisję Europejską priorytetów.

Proces aplikacji jest identyczny we wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski należy złożyć do godz. 12:00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli – ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin składania wniosków przypada w sobotę lub w niedzielę, za ostatni dzień składania wniosków należy uznać pierwszy następny dzień roboczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Programu „Europa dla obywateli”: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

źródło: Program „Europa dla obywateli”
data publikacji: 2018-01-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!