Otwarty konkurs ofert: Obszar 1: Promocja zdrowia, Zadanie I: Edukacja zdrowotna
autor(ka): MM, lublin,ngo.pl
Konkurs ofert na powierzenie realizacji działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 r. działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r. w ramach Obszaru 1: Promocja zdrowia, Zadania I: Edukacja zdrowotna obejmującego Działanie I: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, działań reklamowych, szkoleń, konferencji, seminariów i lokalnych debat promujących zdrowy styl życia oraz upowszechniających informacje na temat szkód związanych z używaniem alkoholu i problemu przemocy w rodzinie.

Oferty konkursowe należy składać bezpośrednio w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2017 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert dostępne są w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 oraz telefonicznie pod numerem 81 466 3400.

Więcej informacji TUTAJ

źródło: UM Lublin
data publikacji: 2017-08-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!