Konkurs MSWiA: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów i Sinti. Oferty należy składać do 4 lipca 2017 r.

Rodzaj zadania
Zadanie dotyczy wszelkich działań podejmowanych w okresie od dnia 19 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów i Sinti, w szczególności mających na celu przypomnienie i przybliżenie tragicznych losów Romów i Sinti w okresie II wojny światowej - ofiar niemieckiego nazistowskiego ludobójstwa.

Zadanie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu odbiorców i stwarzać zarówno przedstawicielom romskiej mniejszości etnicznej, jak i przedstawicielom społeczeństwa większościowego możliwość zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z działaniami podejmowanymi przez władze III Rzeszy w celu eksterminacji Romów i Sinti, a także przyczyniać się do podtrzymania i rozwoju tożsamości romskiej mniejszości etnicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSWiA: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
data publikacji: 2017-06-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!