dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Zasady głosowania

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok trwa od 23 września do 10 października. Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Lublina może wybrać 1 mały projekt i jeden duży.

Wzorem lat ubiegłych głosowanie odbywa się w formie elektronicznej lub w papierowej.

 

Głosowanie w formie elektronicznej 

Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.obywatelski.lublin.eu, zarejestrować się, zalogować a następnie oddać swoje głosy. 
W przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego. Aby ją wyrazić rodzić/ opiekun prawny musi wprowadzić swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu oraz „kliknąć” oświadczenie dotyczące jego zgody na głosowanie przez osobę poniżej 18 r.ż.

 

Głosowanie w formie papierowej 

W tym roku, po konsultacjach z mieszkańcami, zmianie ulega sposób głosowania w Budżecie Obywatelskim. Przypominamy, że w wersji papierowej wymagane jest osobiste dostarczenie do punktu głosowania swojego głosu - formularz karty znajduje się poniżej. Z tych też powodów zmianie ulega także funkcjonowanie i ilość punktów głosowania. W każdym z punktów musi być obecny/a pracownik/czka Urzędu Miasta Lublin, upoważniony/a do kontroli poprawności oddawanego głosu. Z tych powodów głosować w sposób tradycyjny (papierowy) w tym roku można osobiście we wskazanych punktach.

 

Dopisywanie do listy mieszkańców

Głosować na projekty mogą osoby zameldowane w Lublinie, dopisane do spisu wyborców lub dopisane do listy mieszkańców głosujących w Budżecie obywatelskim. Aby dopisać się do tej ostatniej listy, należy wypełnić kartę do głosowania bezpośrednio w jednym z punktów do głosowania.

 

Głosowanie przez osoby niepełnoletnie

W tym roku głosować mogą wszyscy mieszkańcy i wszystkie mieszkanki Lublina, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie będą głosowały za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Poniżej znajduje się karta do głosowania, która zawiera formularz takiej zgody. W przypadku głosowania tradycyjnego, należy ze sobą przynieść do punktu głosowania podpisaną przez rodzica/opiekuna lub wraz z nim/nią wypełnić kartę na miejscu. 

Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.obywatelski.lublin.eu, zarejestrować się, zalogować a następnie oddać swoje głosy. W przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego. Aby ją wyrazić rodzić/ opiekun prawny musi wprowadzić swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu oraz „kliknąć” oświadczenie dotyczące jego zgody na głosowanie przez osobę poniżej 18 r.ż.