dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

LUBELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

Utworzenie Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowisko organizacji pozarządowych działających w sferze zadań społecznych na terenie naszego Miasta.

 

Wychodząc na przeciw tym potrzebom władze Miasta Lublin podjęły inicjatywę stworzenia w Lublinie miejsca, w którym samorząd miasta będzie mógł wspierać, aktywizować i integrować lubelskie  organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców  w sferze zadań społecznych.

 

Jest to  miejsce budowania dialogu, partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze zadań społecznych, inicjatywami społecznymi, władzami lokalnymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców miasta.

 

Centrum Aktywności to miejsce wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i logistycznego lubelskich organizacji pozarządowych działających w sferze spraw społecznych, podejmujących działania w zakresie wykluczenia społecznego, opieki nad dzieckiem i rodziną, problematyki osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Urząd Miasta Lublin

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul. Stanisława Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin

numery telefonów:
sekretariat 81 466-20-68
koordynator 81 466-20-65
faks: 81 466-20-67

e-mail: 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH MIASTA LUBLIN.