dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie "Kodeks postępowania administracyjnego - w praktyce"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Kodeks postępowania administracyjnego - w praktyce". Szkolenie odbędzie się 13 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

2018-10-11, 08.44

Adresaci szkolenia: pracownicy administracji rządowej i samorządowej, którzy w codziennej pracy stosują przepisy KPA.

Cele szkolenia: omówienie zmian w KPA zarówno tych, które weszły w życie w 2017 roku jak i tych które obowiązują od tego roku.

W związku z tym, że pojawiły się już wyroki Sądów wydane na podstawie znowelizowanych przepisów – wspólnie omówimy kierunek przyjętych interpretacji.

Wszystko to na przykładach z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy Uczestnicy szkolenia.

Metoda prowadzenia zajęć:

Warsztat będzie prowadzony metodami interaktywnymi, gdzie główną formą pracy będzie dyskusja z uczestnikami. Założeniem szkolenia jest wspólne rozwiązanie trudnych kwestii i ewentualnych wątpliwości, które mogą występować na gruncie KPA.

Prowadzący: prawnik, od 2015 roku członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz współpracuje z kancelarią adwokacką w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w departamencie prawnym jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych

Program szkolenia:

 1. KPA jako narzędzie rozpatrywania spraw administracyjnych
 2. Zasady postępowania według KPA
 3. Organy prowadzące postępowanie administracyjne
 4. Strony postępowania
 5. Załatwianie spraw
 6. Milczące załatwienie sprawy
 7. Doręczenia
 8. Wezwania
 9. Terminy – praktyczne sposoby obliczania
 10. Wszczęcie postępowania
 11. Postępowanie uproszczone
 12. Dowody
 13. Zawieszenie postępowania
 14. Wznowienie postępowania
 15. Protokół
 16. Metryka sprawy
 17. Mediacja
 18. Ugoda
 19. Postanowienia
 20. Decyzje
 21. Udostępnianie akt
 22. Wydawanie zaświadczeń
 23. Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji
 24. Procedura odwoławcza
 25. Omówienie poszczególnych przypadków zgłaszanych przez uczestników szkolenia
 26. Wspólne przygotowanie przydatnych „wzorów” do wykorzystania w codziennej pracy Urzędu.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 30 października, cena po 30 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
data wydarzenia: 2018-11-13
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
adres: 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 64 40, faks: 81 532 84 65
e-mail: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.