dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie "Planowanie budżetu szkoły/przedszkola/placówki na 2019 rok, z uwzględnieniem ważnych zmian w prawie"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Planowanie budżetu szkoły/przedszkola/placówki na 2019 rok, z uwzględnieniem ważnych zmian w prawie mających wpływ na realizację zadań bieżących". Szkolenie odbędzie się 12 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

2018-10-11, 08.44

ADRESACI: Służby finansowe szkół, przedszkoli, placówek, dyrektorzy, jednostki samorządów terytorialnych, CUW, ZEAS-y.

CELE: Szczegółowe i praktyczne omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i planowaniem budżetu placówki oświatowej na 2019 rok przy uwzględnieniu szeregu zmian wynikających ze znowelizowanego prawa oświatowego i ustawy o finansach publicznych.

Na spotkaniu zostaną omówione najważniejsze planowane rozwiązania, które mają obowiązywać w nowym roku, czyli odpowiemy na pytanie: jak należy przygotować szkoły, przedszkola oraz jst do zmian w budżecie?

PROWADZĄCY: Wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawowała nadzór nad przekazywaniem jednostkom niepublicznym dotacji publicznych, kontroluje prawidłowości wydatkowania w siedzibie szkoły na zlecenie gmin. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, zbierająca wysokie oceny od uczestników spotkań, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO. Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy“. Wykładowca “AKADEMII WSPÓLNOTY”, fundacji PAN. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami szkoleniowymi oraz z branżowymi wydawnictwami opiniotwórczymi. Odznaczona Medalem KEN.

PROGRAM:

1. Polityka organów prowadzących szkoły/przedszkola a realne potrzeby tych jednostek.

a) wymienimy konsekwencje dla budżetu zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkoły/placówki ze zmianami,

b) pokażemy „drogie” rozwiązania przyjęte w szkolnym budżecie, które można zamienić tak, by dobrze służyły uczniom, ale niewiele kosztowały,

c) wypunktujemy najczęściej występujące błędy w planowaniu zadań oświatowych, mających wpływ na stan szkolnych i samorządowych finansów publicznych,

d) pokażemy najprostsze rozwiązania zoptymalizowania szkolnych wydatków na przykładach.

e) zwrócimy uwagę na dyscyplinę finansów publicznych,

d) zweryfikujemy plany pod kątem przyjętych zobowiązań finansowych, mających i niemających podstaw prawnych- casusy ryzyka.

2. Planowanie wydatków na 2018:

a) kształcenie specjalne uczniów z orzeczeniami - prawidłowe księgowanie i realizacja zadania, o którym mowa w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

b) pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniów.

c) zalecenia w orzeczeniach, jak czytać, by zaplanować optymalnie to, co konieczne, z użyciem dostępnych narzędzi prawnych.

d) doskonalenie zawodowe nauczycieli - jak pogodzić plan z realnymi potrzebami?

e) subwencja- co powinna zabezpieczyć w budżecie?

f) wydatki z otrzymanych dotacji - podręcznikowej, przedszkolnej.

3. Omówienie najważniejszych rozwiązań w proponowanych ustawach mających obowiązywać w kolejnym roku, czyli idzie nowe i niekoniecznie tanie - przygotowanie szkół i jst do zmian w budżecie.

4.DYSKUSJA I ROZPATRYWANIE PRZYKŁADÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Cena: 419 zł przy zgłoszeniu do 29 października, cena po 29 października to 459 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
data wydarzenia: 2018-11-12
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
adres: 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 64 40, faks: 81 532 84 65
e-mail: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.