dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie "Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic i placów". Szkolenie odbędzie się 12 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

2018-10-11, 08.44

Adresaci: Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarząd Dróg Wojewódzkich

Cele i korzyści:

 • Poszerzenie wiadomości na temat aktualnych przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów, odpowiedzialności z tego tytułu oraz na temat stosowanych materiałów i sprzętu w robotach ZUD (zimowe utrzymanie dróg) oraz nowoczesnych technologii w ZUD.
 • Poszerzenie znajomość problematyki ZUD oraz dotyczących materiałów, sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD.

Prowadzący: Mgr inż., absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe) prowadził od 2003 r. w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto w 2011 r. prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie przeprowadził w latach 2003-2018 r ponad 100 szkoleń z w/w tematyki.

Program:

 1. Podstawy prawne.
 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz.U. z 2016 poz.1440 ze zm.)
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r (Dz. U. poz. 250 z 2016 r ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r).
 • Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z 1964 r ze zm.)
 1. Obowiązki zarządców dróg i właścicieli nieruchomości, i ich odpowiedzialność cywilna.
 2. Standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD).
 3. Organizacja i prowadzenie zimowego utrzymania dróg.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach”.
 5. Materiały stosowane do ZUD.
 6. Wpływ materiałów stosowanych w ZUD na nawierzchnie drogowe i przyrodę.
 7. Sposoby prowadzenia ZUD oraz sprzęt używany do ZUD.
 8. Nowoczesne technologie w ZUD (GPS, radary meteorologiczne, stacje drogowe, mapy termiczne).

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 29 października, cena po 29 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin,
data wydarzenia: 2018-11-12
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
adres: 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 64 40, faks: 81 532 84 65
e-mail: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.