dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie "Umowy gospodarcze - warsztaty"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Umowy gospodarcze - warsztaty". Szkolenie odbędzie się 12 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

2018-10-11, 08.44

Adresaci: wszystkie osoby, które odpowiedzialne są za sporządzanie bądź zawieranie czy też weryfikację umów (np. najem, sprzedaż, dzierżawa, roboty budowlane, dzieło) w danej jednostce.

Cele: omówienie zasad wynikających z przepisów prawa a dotyczących zawierania umów w obrocie gospodarczym. Spotkanie składa się z części teoretycznej oraz z części praktycznej podczas której wraz z uczestnikami prześledzimy proces sporządzania poszczególnych rodzajów umów. Wszystko to na przykładach z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy Uczestnicy spotkania. Uczestnik będzie potrafił samodzielnie sporządzić umowę bądź weryfikując jej treść odszukać ewentualne nieprawidłowości.

Prowadzący: prawnik, od 2015 roku członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz współpracuje z kancelarią adwokacką w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w departamencie prawnym jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych.

Program:

 1. Rodzaje umów
 2. Formy czynności prawnych
 3. Zasady jakie obowiązują w obrocie gospodarczym
 4. Elementy umowy
 5. Strony umowy
 6. Formy zabezpieczenia wykonania umowy, klauzule umowne
 7. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
 8. Przykładowe umowy wraz z omówieniem przedmiotowo istotnych elementów:
 • umowa sprzedaży (prawo odkupu, prawo pierwokupu)
 • umowa o dzieło
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa najmu
 • umowa dzierżawy
 • umowa zlecenia
 • umowa przekazanie nieruchomości
 • umowa dostawy
 • umowa darowizny
 1. Przydatne wzory
 2. Omówienie praktycznych zagadnień

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 29 października, cena po 29 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin,
data wydarzenia: 2018-11-12
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
adres: 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 64 40, faks: 81 532 84 65
e-mail: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.