dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie „Przekształcenie użytkowania wieczystego zgodnie z najnowszą nowelizacją"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Przekształcenie użytkowania wieczystego zgodnie z najnowszą nowelizacją". Szkolenie odbędzie się 09 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

2018-10-11, 08.44

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin i miast oraz starostw, w szczególności wydziałów gospodarki nieruchomościami, geodezji, nieruchomości, podatków, a także osoby zainteresowane tematyką użytkowania wieczystego jak notariusze czy deweloperzy

Cele i korzyści: Omówienie regulacji prawnych z zakresu użytkowania wieczystego wraz z analizą najnowszych zmian w tym temacie.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r. Prowadził szkolenia m.in. dla następujących instytucji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie, Sąd Rejonowy w Krakowie, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Citibank Handlowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Śląski Instytut Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska w Jaworznie, Urząd Transportu Kolejowego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Shell Polska S.A., Bayer Sp. z o.o. (4-dniowy cykl szkoleń), Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, Urząd Miejski w Strzegomiu, Urząd Miasta w Zwoleniu, Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, i wiele innych.

Program:

 1. Jak dzisiaj wygląda użytkowanie wieczyste?
 2. Ustanowienie użytkowania, postanowienia umowne i ich wpływ na konstrukcję prawa.
 3. Zakres nowelizacji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe we własność
 4. Zakres nowelizacji, jakie nieruchomości są objęte zakresem regulacji?
 5. Przepisy szczególne w odniesieniu do niektórych kategorii gruntów
 6. Zaświadczenie o przekształceniu
 7. Wydawanie zaświadczeń
 8. Różnica pomiędzy zaświadczeniami z urzędu i na wniosek
 9. Procedura wydawania zaświadczeń
 10. Prawa i obowiązki użytkownika wieczystego w kontekście przekształcenia
 11. Opłata przekształceniowa
 12. Szczegółowe regulacje dotyczące opłaty, m.in. wysokości, terminy wnoszenia, zwolnienia, waloryzacja
 13. Kiedy i w jakiej wysokości udzielane są bonifikaty
 14. Podział na bonifikaty obligatoryjne i fakultatywne
 15. Procedura w przypadku kwestionowania wysokości opłaty
 16. Odrębne regulacje dotyczące gruntów budowlanych
 17. Zmiany w przepisach dotychczasowych
 18. Kwestie sporne związane z nowelizacją
 19. Pytania i dyskusja.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 26 października, cena po 26 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
data wydarzenia: 2018-11-09
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
adres: 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 64 40, faks: 81 532 84 65
e-mail: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.