dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs MON: Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów. Termin składania ofert mija 25 października 2018 r.

2018-10-05, 15.53
Ministerstwo Obrony Narodowej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

 1. integracji środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą poprzez organizację spotkań świątecznych dla kombatantów i weteranów poszkodowanych w misjach oraz ich rodzin;
 2. budowaniu i umacnianiu więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną m.in. poprzez udział w spotkaniach świątecznych, przygotowywanie paczek świątecznych i dostarczanie ich kombatantom;
 3. wsparciu weteranów, którzy żyjąc często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach i poległych kolegach, poprzez dostarczenie paczek świątecznych.
 4. Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości: 1.500.000,00 zł.

W 2017 r. na realizację powyższego zadania przeznaczono 300.000,00 zł.

Warunki realizacji zadań:

 1. termin realizacji zadań: od 26.11 do 31.12.2018 r.,
 2. obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji,
 3. realizowane zadania muszą być zgodne z celami Konkursu,
 4. zadanie polega w szczególności na:
 1. zapewnieniu transportu żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, w tym mieszkających poza granicami Polski, na uroczystości organizowane z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia (m.in. organizacja wigilii, spotkań przedświątecznych),
 2. przygotowaniu i przekazaniu pomocy, w postaci paczek zawierających artykułu pierwszej potrzeby dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 1. posiadać doświadczenie w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
 2. prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 11/2018/WD/DEKiD

 1. Oferty należy składać do dnia: 25.10.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MON: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-10-05 do 2018-10-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.