dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Przyjęto rządowe programy: „Korpus Solidarności” oraz "Wsparcie Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych"

Rada Ministrów podjęła uchwały o przyjęciu programów wspierania społeczeństwa obywatelskiego: „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” oraz „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030”, przedłożone przez wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-10-03, 11.11
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Program wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających systematyczne oraz długoterminowe angażowanie się obywateli w wolontariat.

Instytucją zarządzającą programem będzie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przewidziane działania adresowane są do czterech głównych grup odbiorców: wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, koordynatorów działań wolontariackich oraz otoczenia/opinii publicznej, w tym środowisk lokalnych. Mają one ułatwiać podjęcie aktywności wolontariackich, dostarczać wiedzę dotyczącą wolontariatu, promować wolontariat i postawy społeczne oraz angażować środowiska lokalne w jego rozwój.

Podejmowane działania obejmują m.in.:

 • opracowanie programu edukacyjnego, dzięki któremu do współpracy przygotowani zostaną wolontariusze i koordynatorzy ich działań;
 • prowadzenie kampanii społecznych promujących wolontariat;
 • stworzenie ogólnopolskiego systemu ułatwiającego poszukiwanie wolontariatu i podejmowanie współpracy wolontariuszy z organizacjami pozarządowymi i placówkami publicznymi;
 • przygotowanie programu benefitowego – nagradzania wolontariuszy;
 • opracowanie programu wolontariatu szkolnego;
 • budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwoju wolontariatu w środowiskach skupiających przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, mieszkańców i instytucji publicznych;
 • organizację debat wolontariackich, wizyt studyjnych, staży dla koordynatorów wolontariatu, które mają wzbogacić warsztat pracy wolontariusza i koordynatorów;
 • realizacje konkursów dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, dzięki którym promowane będą ciekawe sylwetki koordynatorów i postawy obywatelskie wolontariuszy.

Spodziewane efekty:

 • wzrost liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy będą angażować się w działania obywatelskie;
 • rozwój różnorodnych form wolontariatu charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych działań, oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne;
 • wzrost skuteczności działań, w tym zarządzania wolontariatem, wśród koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z wolontariuszami;
 • pozytywna zmiana postrzegania wolontariatu, wzrost świadomości otoczenia, jeśli chodzi o zasady jego organizowania i włączania się obywateli w działania ochotnicze.

W latach 2018-2030 na realizację programu zaplanowano 54,77 mln zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”, informacja na stronie kprm.gov.pl
 

Program wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030”

Program będzie wspierać organizacje harcerskie, jako strategicznych partnerów państwa w wychowywaniu młodych ludzi.

Instytucją zarządzającą programem będzie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Określono dwa główne zadania programu:

1. wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich

 • kształcenie metodyczne wychowawców;
 • kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich;
 • kształcenie specjalistyczne;
 • praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze;

2. wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich

 • organizacje harcerskie, jako partner strategiczny państwa;
 • promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych;
 • rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich;
 • budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw;
 • konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

Dodatkowo, w ramach pomocy technicznej, zostaną zapewnione środki na obsługę realizacji programu.

Spodziewane efekty:

 • wzrost liczby młodych osób, którzy podejmą dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich;
 • zwiększenie poziomu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską;
 • wzrost skuteczności i jakości działalności programowej oraz umocnienie potencjału organizacji harcerskich;
 • wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.

W latach 2018-2030 na realizację programu zaplanowano 197 mln zł.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030”, informacja na stronie kprm.gov.pl
 


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


znowu harcerze? no nieeee - 2018-10-03, 16:15
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.