dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kreatywna Europa – komponent "Kultura"

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Najbliższy termin składania wniosków mija 3 października 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-09-14, 10.58

Program Kreatywna Europa składa się z trzech komponentów: KULTURA, MEDIA i części międzysektorowej.

W programie Kreatywna Europa wyróżniono cztery cele szczegółowe:
– wsparcie możliwości operacyjnych na poziomie międzynarodowym;
– zwiększanie cyrkulacji dzieł i twórców w celu prezentowania ich szerszej widowni;
– wzmacnianie zdolności finansowych małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji;
– promocja międzynarodowej współpracy politycznej w celu rozwoju polityki medialnej, innowacji, rozwoju widowni i tworzenia nowych modeli biznesowych.

Priorytety Komponentu KULTURA:
– promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej;
– międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł;
– budowanie kompetencji i konkurencyjności sektora;
– rozwój publiczności i zwiększanie dostępu do kultury;
– wspieranie strategii EU 2020 (zrównoważony wzrost gospodarczy, innowacyjność, zatrudnienie i spójność społeczna w Europie).

Do zakresu realizowanych projektów włączono również działania związane z integracją uchodźców.

Obszary finansowania Komponentu KULTURA W ramach Komponentu Kultura można ubiegać się o wsparcie na projekty dotyczące współpracy międzynarodowej skupiające organizacje działające w sektorze kultury i kreatywnym w ramach czterech obszarów dofinansowania:

1. Projekty współpracy europejskiej – obejmują dwie kategorie grantów: – Projekty współpracy na mniejszą skalę. Maksymalny grant: 200 000 euro (do 60% kwalifikującego się budżetu, realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów); – Projekty na dużą skalę. Maksymalny grant: 2 000 000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu, realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów).

Projekty powinny realizować przynajmniej jeden z następujących priorytetów: mobilność transnarodowa, rozwój publiczności, budowanie potencjału. Ostatni z nich obejmuje trzy osobne formy-priorytety: cyfryzacja, nowe modele biznesowe, szkolenie i kształcenie. Maksymalny czas trwania projektu: 48 miesięcy.

2. Sieci europejskie Projekty 2-letnie. Maksymalny grant: 250 000 euro (do 80% kwalifikującego się budżetu).

Projekt realizowany przez sieć powinien przyczyniać się do realizacji następujących celów i priorytetów: nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy europejskiej, wymiana doświadczeń oraz testowanie innowacji; umożliwianie podmiotom działającym w sektorze kultury i kreatywnym działań ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej; zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich struktury organizacyjnej i finansowej.

3. Platformy europejskie Projekty 2-letnie. Maksymalne granty: 500 000 euro (do 80% kwalifikującego się budżetu).

Platformy powinny się skupiać na następujących działaniach priorytetowych: wspieranie mobilności i widoczności młodych twórców i artystów na poziomie międzynarodowym; rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (imprezy, festiwale, tournee); tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości; rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

4. Tłumaczenia literackie, obejmujące dwie kategorie grantów: – Projekty 2-letnie. Maksymalny grant: 100.000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu) - tłumaczenie pakietu od 3 do 10 książek. Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące; – Umowy ramowe o partnerstwie. Maksymalny grant: 100 000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu) - tłumaczenie pakietu od 5 do 10 książek rocznie. Maksymalny czas trwania projektu: 48 miesięcy.

Kto może składać wnioski

Organizacje posiadające osobowość prawną od co najmniej dwóch lat, działające w sektorze kultury (sektor kultury i kreatywny – definicję tego sektora można znaleźć tutaj).

Kraje uczestniczące w programie
– państwa członkowskie Unii Europejskiej;
– kraje EOG: Islandia, Norwegia oraz:
– Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Gruzja i Ukraina (od listopada 2015 r.).

Z udziału w programie wycofała się Turcja, a potencjalnym krajem programu został Izrael.

Proces aplikowania – Lider i partnerzy projektu muszą uzyskać kod PIC (przyznawany po wcześniejszej rejestracji na Portalu Użytkownika). – Wniosek wypełnia i wysyła się poprzez aplikację online.

Terminy składania wniosków:
– Tłumaczenia literackie: 6 lutego 2019 r., 5 lutego 2020 r.
– Sieci europejskie: 3 października 2018 r., 2 października 2019 r., 7 października 2020 r.

Łączny budżet programu Kreatywna Europa wynosi 1,46 mld. euro na okres 2014-2020.

Szczegółowe informacje o Programie i aktualnych naborach znajdują się na stronie www.kreatywna-europa.eu.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
email:
www: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
rue Joseph II, 70B-1000 - Bruxelles
tel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Biuro Programu Kreatywna Europa
email:
www: http://www.kreatywna-europa.eu/
Al. Ujazdowskie 41 (na rogu Wilczej)
00-540 Warszawa
tel.: +48 22 44 76 180


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

data wydarzenia: od 2018-09-14 do 2018-10-03
źródło: eurodesk.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.