dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie: Kinezjologia Edukacyjna - Metoda Dennisona - kurs I° i II°

Kinezjologia Edukacyjna - Metoda Dennisona (kurs łączny: I° i II°) • TERMIN: 19 - 21.10.2018 (piątek, sobota, niedziela) • GODZINA: 15:00 - 20:00 (piątek) ; 09:00 - 19:00 (sobota) ; 09:00 - 18:00 (niedziela) • PROWADZĄCY: mgr Grażyna Redlisiak *** Trener Metody Dennisona - Gimnastyki Mózgu® - Kinezjologii Edukacyjnej • CENA: 400 zł osoby pracujące ; 350 zł osoby uczące się

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:

Kinezjologia Edukacyjna - Metoda Dennisona

(kurs łączny I° i II°)

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnej pracy Metodą "Kinezjologia Edukacyjna - Metoda Dennisona" - adnotacja na certyfikacie

TERMIN:

19 - 21.10.2018 (piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:

15:00 - 20:00 - piątek,

09:00 - 19:00 - sobota

09:00 - 18:00 - niedziela

LOKALIZACJA:

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Magnoliowa 8, Lublin

sala: AULA (I piętro)

KOSZT:

• 350 zł osoby uczące się

• 400 zł osoby pracujące

*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:

mgr Grażyna Redlisiak

*** Certyfikowany Trener Metody Dennisona - Gimnastyki Mózgu® - Kinezjologii Edukacyjnej

ZAKOŃCZENIE:

certyfikat na licencji Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów zaświadczający o ukończeniu szkolenia pt. „Kinezjologia Edukacyjna - Metoda Dennisona” uprawniający do samodzielnej pracy daną metodą.

ODBIORCY:

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:

1. Podstawowe założenia i geneza kinezjologii edukacyjnej.

2. Elementy składowe programu Gimnastyki Mózgu® Paula Dennisona:

- pięć kroków uczenia się,

- formułowanie werbalne celu wybranego do równoważenia,

- ćwiczenia na przekraczanie i wzmacnianie linii środka,

- ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające pozytywną postawę,

- ćwiczenia wydłużające.

3. Niski i wysoki bieg - dwie strategie współdziałania ciała i umysłu.

4. Zauważanie - specyficzna forma obserwacji informacji zwrotnej z systemu ciało - umysł.

5. Koło wspaniałe - procedura terapeutyczna w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych i nastawienia do zmiany:

- równoważenie ruchu całego ciała i technika Lateralnego Przewzorowania Dennisona,

- równoważenie w zakresie percepcji wzrokowej (funkcji widzenia),

- równoważenie w zakresie percepcji słuchowej (funkcji słuchania),

- równoważenie w zakresie motoryki małej (funkcji pisania),

- równoważenie pozytywnego nastawienia.

6. Zastosowanie diagnostyczne wybranych ćwiczeń.

7. Trzy wymiary aktywności systemu ciało - umysł:

- charakterystyka fizycznych powiązań między reakcjami ciała a funkcjami mózgu,

- równoważenie w zakresie komunikacji - wymiar lateralności,

- równoważenie w zakresie samoorganizacji - wymiar ześrodkowania,

- równoważenie w zakresie koncentracji - wymiar skupienia,

- trójwymiarowe równoważenie przez ruch.

8. Równoważenie rozszerzone - procedura dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z pomocy kinezjologa

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe z programu Brain Gym®, demonstracja konkretnych technik i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - w parach i małych grupach.

ZAPISY:

Formularz zgłoszeniowy:

• www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)

• e-mail:

• tel. 509 970 340

******************************** !! _ U W A G A _ !! **********************************

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

******************************** !! _ U W A G A _ !! **********************************

P.C.R.

Psychologiczne Centrum Rozwoju

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: LUBLIN, LUBLIN, 20-143 LUBLIN, woj. lubelskie
data wydarzenia: od 2018-10-19 do 2018-10-21
organizator: P.C.R. - PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU
adres: LUBLIN, 20-143 LUBLIN, woj. lubelskie
tel.: 509970340, e-mail: pcrozwoju@gmail.com
www: http://www.pcrozwoju.bnx.pl/viewpage.php?page_id=19 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.