dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie: Trening Zastępowania Agresji TZA - ART

Trening Zastępowania Agresji TZA - ART: Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji • TERMIN: 25 - 28.10.2018 (czwartek, piątek, sobota, niedziela) • GODZINA: 09:00 - 18:00 • PROWADZĄCY: mgr Ewa Morawska *** Mistrz Trenerski ART - Instytut Amity • CENA: 1 600 zł osoby pracujące ; 1 450 zł osoby uczące się

KURS KWALIFIKACYJNY ::: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:

Trening Zastępowania Agresji TZA – ART:

„Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART”

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ZNAJDUJE SIĘ W BANKU PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH (programy dla grupy zwiększonego ryzyka) OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI – MEN

TERMIN:

25 - 28.10.2018 (czwartek, piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:

09:00 - 18:00 - czwartek - niedziela

LOKALIZACJA:

Hotel "LOGOS"

ul. Akademicka 4

20-033 Lublin

KOSZT:

• 1 450 zł osoby uczące się

• 1 600 zł osoby pracujące

*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, certyfikat zaświadczający uczestnictwo w warsztacie, serwis kawowy

PROWADZĄCY:

mgr Ewa Morawska

*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G Consultants, USA)

ZAKOŃCZENIE:

certyfikat na licencji Instytutu Amity z hologramem ART

ODBIORCY:

stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy służb penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

- pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej

- kierują młodzieżą, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać młodym ludziom;

- w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;

- przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, prowadzącego kursy i zajęcia grupowe;

- zawodowo kontaktują się z osobami agresywnymi;

- zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania;

- zamierzają uzyskać kwalifikacje trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART®).

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ:

kompetencje do:

• przeprowadzenia praktyki trenerskiej, pełnienia funkcji trenera ART® oraz prawa do egzaminu trenerskiego.

• prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi;

• nauczania nie-agresywnej komunikacji i nie-agresywnego zachowania;

• nauczania kontroli emocjonalnej;

• prowadzenia wnioskowania moralnego;

kwalifikacje do:

• odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART;

• prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla odbiorców końcowych jako pierwszy trener;

• współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla trenerów jako trener pomocniczy (drugi trener);

uprawnienia:

• do używania znaku towarowego "Trening Zastępowania Agresji (ART)®" w swoich niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych i uzyskania licencji na treningi komercyjne

PROGRAM KURSU:

Program ART składa się z trzech komponentów:

• Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej, treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy:

1) wstępne umiejętności społeczne,

2) zaawansowane umiejętności społeczne,

3) umiejętności emocjonalne,

4) umiejętności alternatywne wobec agresji,

5) umiejętności kontroli stresu,

6) umiejętności planowania.

• Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej.

• Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Lawrenca Kohlberga.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wykład seminaryjny z ćwiczeniami, prezentacja multimedialna, ćwiczenie umiejętności kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych, warsztat trenerski.

ZAPISY:

Formularz zgłoszeniowy:

• www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)

• e-mail:

• tel. 509 970 340

P.C.R.

Psychologiczne Centrum Rozwoju

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: LUBLIN, LUBLIN, 20-143 LUBLIN, woj. lubelskie
data wydarzenia: od 2018-10-25 do 2018-10-28
organizator: P.C.R. - PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU
adres: LUBLIN, 20-143 LUBLIN, woj. lubelskie
tel.: 509970340, e-mail: pcrozwoju@gmail.com
www: http://www.pcrozwoju.bnx.pl/viewpage.php?page_id=19 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.