dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie: Trening Zastępowania Agresji TZA - ART

Trening Zastępowania Agresji TZA - ART: Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji • TERMIN: 25 - 28.10.2018 (czwartek, piątek, sobota, niedziela) • GODZINA: 09:00 - 18:00 • PROWADZĄCY: mgr Ewa Morawska *** Mistrz Trenerski ART - Instytut Amity • CENA: 1 600 zł osoby pracujące ; 1 450 zł osoby uczące się

KURS KWALIFIKACYJNY ::: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:

Trening Zastępowania Agresji TZA – ART:

„Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART”

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ZNAJDUJE SIĘ W BANKU PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH (programy dla grupy zwiększonego ryzyka) OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI – MEN

TERMIN:

25 - 28.10.2018 (czwartek, piątek, sobota, niedziela)

GODZINA:

09:00 - 18:00 - czwartek - niedziela

LOKALIZACJA:

Hotel "LOGOS"

ul. Akademicka 4

20-033 Lublin

KOSZT:

• 1 450 zł osoby uczące się

• 1 600 zł osoby pracujące

*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, certyfikat zaświadczający uczestnictwo w warsztacie, serwis kawowy

PROWADZĄCY:

mgr Ewa Morawska

*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G Consultants, USA)

ZAKOŃCZENIE:

certyfikat na licencji Instytutu Amity z hologramem ART

ODBIORCY:

stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy służb penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

- pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej

- kierują młodzieżą, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać młodym ludziom;

- w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;

- przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, prowadzącego kursy i zajęcia grupowe;

- zawodowo kontaktują się z osobami agresywnymi;

- zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania;

- zamierzają uzyskać kwalifikacje trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART®).

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ:

kompetencje do:

• przeprowadzenia praktyki trenerskiej, pełnienia funkcji trenera ART® oraz prawa do egzaminu trenerskiego.

• prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi;

• nauczania nie-agresywnej komunikacji i nie-agresywnego zachowania;

• nauczania kontroli emocjonalnej;

• prowadzenia wnioskowania moralnego;

kwalifikacje do:

• odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART;

• prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla odbiorców końcowych jako pierwszy trener;

• współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla trenerów jako trener pomocniczy (drugi trener);

uprawnienia:

• do używania znaku towarowego "Trening Zastępowania Agresji (ART)®" w swoich niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych i uzyskania licencji na treningi komercyjne

PROGRAM KURSU:

Program ART składa się z trzech komponentów:

• Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej, treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy:

1) wstępne umiejętności społeczne,

2) zaawansowane umiejętności społeczne,

3) umiejętności emocjonalne,

4) umiejętności alternatywne wobec agresji,

5) umiejętności kontroli stresu,

6) umiejętności planowania.

• Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej.

• Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Lawrenca Kohlberga.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wykład seminaryjny z ćwiczeniami, prezentacja multimedialna, ćwiczenie umiejętności kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych, warsztat trenerski.

ZAPISY:

Formularz zgłoszeniowy:

• www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)

• e-mail:

• tel. 509 970 340

P.C.R.

Psychologiczne Centrum Rozwoju

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: LUBLIN, LUBLIN, 20-143 LUBLIN, woj. lubelskie
data wydarzenia: od 2018-10-25 do 2018-10-28
organizator: P.C.R. - PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU
adres: LUBLIN, 20-143 LUBLIN, woj. lubelskie
tel.: 509970340, e-mail: pcrozwoju@gmail.com
www: http://www.pcrozwoju.bnx.pl/viewpage.php?page_id=19 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.