dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Czy dotację z Miasta można użyć jako wkład własny? Sprawdź – Pełnomocnik wyjaśnia

Otrzymaliśmy dotację od UM. Czy możemy jej użyć jako wkład własny w innym konkursie? – pyta organizacja pozarządowa. Jest to możliwe, pod warunkiem, że będzie to wkład do projektu realizowanego z budżetu innego niż samorządowy – wyjaśnia Pani Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Otrzymaliśmy dotację od UM. Czy możemy jej użyć jako wkład własny w innym konkursie? Czy należy to wcześniej uwzględnić we wniosku o dotację do UM? Czy wymaga to aneksowania umowy dotacyjnej z UM?

Pełnomocniczka Prezydent m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewa Kolankiewicz, wyjaśnia:

Dotacje przyznawane przez m.st. Warszawę mogą być wykorzystywane jako środki finansowe z innych źródeł (wkład własny) do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których zleceniodawcą nie są biura i dzielnice m.st. Warszawy.

Świadczy o tym chociażby sama konstrukcja formularza ofertowego, który wskazuje możliwość wykazania środków finansowych z innych źródeł wraz ze wskazaniem organu udzielającego dotacji. Najlepszym przykładem na tego typu działania jest konkurs ogłoszony przez Centrum Komunikacji Społecznej na tzw. „wkłady własne” (konkurs ogłoszony zarządzeniem nr 1778/2017), którego głównym wymogiem jest otrzymanie przez organizację dofinansowania lub finansowania ze środków pozabudżetowych (tzn. nie miejskich, czyli np. otrzymanie dotacji ze środków unijnych lub z konkursów ministerialnych).

Kiedy organizacja na etapie składania oferty planuje wykorzystać środki z dotacji w innym konkursie, powinna zawrzeć taką informację w składanej ofercie (w opisie merytorycznym zadania, w kosztorysie odpowiednio przyporządkować koszty do poszczególnych kategorii oraz w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego” wskazać, z jakich innych źródeł publicznych będzie korzystać).

Jeżeli na etapie składania oferty nie były takie informacje zawarte, a w trakcie realizacji zadania powstała możliwość wykorzystania dotacji miejskiej w innym zadaniu, to – w zależności od zapisów umowy – należy wprowadzić odpowiednie zapisy w formie aneksu do umowy.

Cykl "Pełnomocniczka wyjaśnia" ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez organizacje pozarządowe. Przygotowuje go Ewa Kolankiewicz, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Masz pytanie związane z działalnością organizacji pozarządowych? Wyślij je na adres: .


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo


źródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.