dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs dotacyjny: Organizacja krajowego etapu konkursu Creative Business Cup

Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2018 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Otwarty konkurs ofert mija 25 lipca 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-07-09, 17.10

Rodzaj zadania: Organizacja krajowego etapu konkursu Creative Business Cup w celu wyłonienia startupu, który weźmie udział w międzynarodowym finale w Kopenhadze w dniach 26-27 listopada 2018 r.

Warunki realizacji zadania:

 1. ogłoszenie naboru pomysłów biznesowych na platformie YouNoodle (dostęp do platformy zapewnia fundacja Creative Business Cup);
 2. powołanie komisji oceniającej złożonej z co najmniej 3 branżowych ekspertów (w tym jednego przedstawiciela Miasta Lublin), odpowiedzialnej za wyłonienie zwycięzcy etapu krajowego oraz zapewnienie, że jurorzy są zaznajomieni z narzędziem dostępnym na platformie YouNoodle pozwalającym na przeprowadzenie oceny uczestników;
 3. korzystanie z platformy YouNoodle w celu zarządzania wszelkimi aspektami konkursu na szczeblu krajowym oraz powiązanymi z nim działaniami, w tym:
  a) bieżącego monitorowania i dokonywania oceny zgłoszeń startupów;
  b) wyznaczenia jurorów mających dokonać oceny zgłoszonych przez startupy pomysłów biznesowych;
  c) zapewnienia, aby wszystkie zgłoszenia zostały przesłane na platformę (w języku angielskim) w wyznaczonych terminach;
  d) wyłonienie co najmniej 15 profesjonalnych startupów, które wezmą udział w finale krajowym;
 4. zapewnienie, iż sesje pitchingowe podczas finału konkursu zostaną przeprowadzone w języku angielskim;
 5. organizacja finału konkursu w odpowiednim pomieszczeniu z miejscem na prezentację uczestników oraz oddzielnym pomieszczeniem dla komisji oceniającej;
 6. zapewnienie funduszy na pokrycie wszystkich kosztów związanych z udziałem Zwycięzcy Krajowego w Światowym Finale CBC w Kopenhadze (lot do i z Kopenhagi, zakwaterowanie podczas Światowego Finału, transport na miejscu, posiłki itp.). Jeżeli Zwycięzca Krajowy zgłosi do udziału w Światowym Finale 2 osoby tworzące startup, należy zapewnić fundusze na pokrycie kosztów wyjazdu dla dwóch osób;
 7. promocja konkursu na szczeblu krajowym w ramach ekosystemu startupowego;
 8. pozyskanie do współpracy co najmniej 5 partnerów zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących działania na terenie miasta Lublin;
 9. bieżąca współpraca z Miastem Lublin, w tym:
  a) zapewnienie miejsca w komisji oceniającej dla przedstawiciela Miasta Lublin;
  b) przekazywanie informacji nt. postępów w organizacji wydarzenia, w tym wycinków prasowych, postów i informacji dotyczących frekwencji;
  c) kontakt z przedstawicielem Miasta w celu konsultacji nt. zgodności podejmowanych działań z wytycznymi CBC;
 10. przestrzeganie wytycznych dotyczących kreowania marki i działań promocyjnych CBC, w tym wytycznych stanowiących, że:
  a) CBC jest wyłącznym posiadaczem wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących nazwy "Creative Business Cup" (oraz jej akronimu), a także wszystkich znaków towarowych, znaków usługowych, logotypów, nazw marek, oznaczeń firmowych i nazw domen wykorzystywanych w związku z wszystkimi wydarzeniami i działaniami podejmowanymi w ramach Creative Business Cup;
  b) logotyp lub nazwa Creative Business Cup muszą być uwzględnione we wszystkich materiałach wizerunkowych i promocyjnych, reklamach oraz innych materiałach odnoszących się do Creative Business Cup. Logotyp CBC nie może być zmieniany bez uprzedniej pisemnej zgody CBC;
  c) logotyp powinien być wykorzystywany w połączeniu z nazwą wydarzenia;
  d) w żadnym wypadku nie należy zmieniać wyglądu logotypu CBC bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody CBC;
  e) w przypadku wykorzystywania logotypu CBC na stronach internetowych (w połączeniu z nazwą wydarzenia) należy go umieścić w nagłówku lub na głównym pasku nawigacyjnym strony;
  f) w przypadku wykorzystywania logotypu CBC w korespondencji dotyczącej wydarzenia logo CBC (w połączeniu z nazwą zdarzenia) należy umieścić w nagłówku każdej strony.
 11. eksponowanie roli Miasta Lublin jako Partnera Krajowego Creative Business Cup.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-07-09 do 2018-07-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.