dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Sejm akceptuje zwiększenie budżetu Narodowego Instytutu Wolności

Następuje poważna korekta w budżecie Narodowego Instytutu Wolności. Zapisano ją w nowelizacji ustawy o NIW. To już druga taka korekta od uchwalenia ustawy powołującej do życia Instytut. Sejm przyjmuje rządowe propozycje bez poprawek.

W głosowaniu brało udział 432 posłów. Za zwiększeniem budżetu Narodowego Instytutu Wolności głosowało 227.

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności trafi teraz do Senatu. Nie należy oczekiwać, żeby senatorowie mieli do rządowej propozycji jakieś zastrzeżenia (podobnie jak w przypadku rozpatrywanej na tym samym posiedzeniu nowelizacji ustawy o pożytku). Zapisy o większym budżecie NIW-CRSO wejdą więc w życie najprawdopodobniej jeszcze przed lub na początku wakacji 2018 r.

Jakie zmiany w ustawie o NIW? 

W ustawie o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaproponowano zmianę kwoty dofinansowania, jakie NIW ma otrzymać na swoje działania. Kwoty te zapisane są w artykule 46 ustawy. Zapis ten mówi o „maksymalnym limicie wydatków budżetu państwa będącym skutkiem finansowania ustawy na lata 2017–2026”. Limit ten wzrośnie z 65 milionów do 387 milionów.

Uzasadnienie projektu, jako tło do zwiększenia wydatków budżetowych opisuje plany dotyczące rządowych programów skierowanych do społeczeństwa obywatelskiego. Wymienia się trzy programy, które rząd miał omawiać w maju: 

  1. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich „PRO”
  2. Program Rozwoju Harcerstwa
  3. Program Rozwoju Wolontariatu „Korpus Solidarności” 

Jako czwarty - „w przygotowaniu” - wymieniany jest program Wsparcia Uniwersytetów Ludowych. 

W celu zagwarantowania właściwej oraz profesjonalnej realizacji zadań konieczne jest zwiększenie oraz zapewnienie nowych źródeł finasowania Narodowego Instytutu Wolności.
(fragment uzasadnienia)

Mimo zapowiedzi, przed uchwaleniem ustawy (czyli w maju), wyliczone w uzasadnieniu ustawy projekty rządowych programów nie zostały upublicznione. 

Artykuł 46 ustawy o Narodowym Instytucie Wolności zmieniany jest nie pierwszy raz. Dopisanie większych środków na NIW (większych niż przewidziano w pierwotnej wersji ustawy) nastąpiło już na przełomie roku. Wtedy kwota wzrosła niemal dwukrotnie. Teraz wzrasta znacznie więcej. Wygląda na to, że przyjęto strategię stałego ustawowego „zabezpieczania” środków do dyspozycji Instytutu, można się więc spodziewać, że korekty w tym miejscu ustawy będą następowały częściej, przy kolejnych zmianach realiów budżetowych.
 

zobacz: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl


Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności oraz wspomniany wcześniej projekt nowelizacji ustawy o pożytku nie zostały poddane szerszym konsultacjom. Mogła je tylko ocenić Rada Działalności Pożytku Publicznego (zrobiła to na kwietniowym posiedzeniu). Autorzy tłumaczyli, że czas (pośpiech), a także materia zawarta w nowelizacji, uprawnia ich do nieprzedstawienia swoich propozycji szerszemu gremium.   


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.