dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku. Co to oznacza?

Zmiana w ustawie o działalności pożytku daje większą swobodę Prezesowi Rady Ministrów w rozdziale środków. Nowelizacja nie budzi większych wątpliwości posłów. Przechodzi przez Sejm bez poprawek.

sejm.gov.pl, fot. Krzysztof Białoskórski

Głosowanie odbyło się 6 czerwca 2018 r. Posłowie byli dość jednomyślni: 421 posłów z 426 głosujących poparło projekt. Nie należy oczekiwać, że swoje wątpliwości zgłosi Senat – z dużym prawdopodobieństwem, na wzór Sejmu, zarekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek. Najpewniej wejdzie więc ona w życie jeszcze przed lub na początku wakacji 2018 r. 

Jakie zmiany w ustawie o pożytku? 

W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonano uzupełnienia w artykule 11b. Artykuł ten pozwala Prezesowi Rady Ministrów na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z pominięciem procedury konkursowej – może to robić, „jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny.

Artykuł uzupełniono o ustęp 2 w brzmieniu:
W przypadku gdy zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1, ma charakter inwestycyjny, łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.

W uzasadnieniu nie podaje się konkretnych powodów wprowadzenia takiego zapisu (w opinii autorów - usprawniającego procedurę), jednak z wyjaśnień składanych podczas kwietniowego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego przez przedstawiciela Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że zapis ten będzie miał znaczenie przy wspieraniu organizacji zajmujących się pomoc humanitarną. 
 zobacz: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl

 

Projekty bez konsultacji 

Na obecnym posiedzeniu Sejmu (5-7 czerwca 2018 r.) omawiane są dwa projekty nowelizacji ważne dla organizacji pozarządowych. Poza opisaną tu - już przyjętą - ustawą o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posłowie pracują też nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Oba projekty poznaliśmy w tym samym czasie - na początku kwietnia 2018 r. Trafiły one do oceny Rady Działalności Pożytku Publicznego (która nie miała do projektów większych uwag), nie były jednak poddane szerszym konsultacjom. Autorzy projektów uznali, że sprawa jest pilna, a także można sobie pozwolić na brak konsultacji „z uwagi na charakter proponowanych zmian”.

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


Rozszerzyć ustawę - 2018-06-13, 03:52
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.