dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". Termin składania ofert mija 26 czerwca 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-06-06, 11.39
Ministerstwo Obrony Narodowej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Zadania, których dotyczy konkurs”

Zadanie Nr 1

  • Młodzież wspiera Powstańców Warszawskich

Celem zadania jest:

1) integracja środowiska uczniów klas mundurowych oraz harcerzy z żołnierzami Powstania Warszawskiego,

2) wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas mundurowych oraz harcerzy, dla uczestników Powstania Warszawskiego,

3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym Powstańcom Warszawskim,

4) oddanie hołdu żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego,

5) upamiętnienie miejsc walk Powstańców Warszawskich oraz przypomnienie mieszkańcom Warszawy, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, o dziejach oręża polskiego związanych z tymi miejscami.

Zadanie Nr 2

  • Uczniowie poznają Bohaterów Powstania Warszawskiego

Celem zadania jest:

1) upowszechnienie wśród uczniów, w szczególności szkół, których patron związany jest z Powstaniem Warszawskim (zwanych dalej szkołami patronackimi), wiedzy historycznej dotyczącej przygotowań do Powstania Warszawskiego 1944 r., przebiegu bohaterskich walk i losów Powstańców,

2) przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetek bohaterów Powstania Warszawskiego,

3) wsparcie i pomoc młodzieży dla żołnierzy Powstania Warszawskiego wsparcie i pomoc młodzieży dla żołnierzy Powstania Warszawskiego

Zadanie Nr 3

  • Wszyscy pomagamy Bohaterom

Celem zadania jest:

1) budowanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami – żołnierzami walczącymi w II wojnie światowej oraz żołnierzami polskiego podziemia niepodległościowego, ze środowiskiem wojskowym i cywilnym, w szczególności z młodzieżą szkolną,

2) wsparcie kombatantów, którzy żyją często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnując pamięć o swoich współtowarzyszach broni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-06-06 do 2018-06-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.