dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku - kolonii ITP. Prowadzony wg Rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Kurs daje uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika na wypoczynku dzieci i młodzieży: koloniach, półkoloniach, obozach itp. Udział płatny.

autor(ka): Marta Skrzyńska

2018-05-10, 08.44

KURS DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU- KOLONII ITP.

Prowadzony wg Rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs daje uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika na wypoczynku dzieci i młodzieży: koloniach, półkoloniach, obozach itp.

Czas trwania: 10 h dydaktycznych + egzamin

Koszt: 150 zł

Organizator: Centrum Szkoleń i Animacji

Terminy:

19 maja 2018, godz. 9-17:30/ Lublin, ul. Zana 38 (sala 216 w Inwestprojekt)

23 czerwca, 2018, godz. 9-17:30/ Chełm (ul.Szymanowskiego 4)

16 czerwca, 2018, godz. 9-17:30/ Stalowa Wola (ul.Popiełuszki 10)

Zapisy: formularz zapisu, telefonicznie (535 205 500), e-mailowo ()

Szczegółowa instrukcja – jak dokonać płatności i zgłoszenia– kliknij

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która posiada:
1. ukończone 18 lat,
2.min. wykształcenie średnie,
3. co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu zadań dydaktyczno wychowawczych, lub opiekuńczo-wychowawczych w ciągu 15 lat (udokumentowane!!!) 4. zaświadczenie o niekaralności 5. ukończony kurs na kierownika wypoczynku

Program kursu:

1. Planowanie pracy wychowawczej
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
3.Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników
1) zdrowia i higieny
2) przejazdu na miejsce wypoczynku
3) trwania wypoczynku
4) przeciwpożarowym
5) korzystania z obszarów wodnych
6) poruszania się po drogach
7) wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
8) norm żywienia
9) zasad obsługi urządzeń elektrycznych 10) zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów 11) pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

4.Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

6. Egzamin

Zapewniamy:

  • serwis kawowy
  • Zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Lublin
data wydarzenia: od 2018-05-19 do 2018-06-23
organizator: Centrum Szkolen i Animacji
adres: ul. Szymanowskiego 4, 22-100 Chełm,
tel.: 535205500, e-mail: csia.edu@gmail.com
www: http://www.csia.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.