dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

BKDS, DKDS, FKDS – nie wiesz, co to jest? Zobacz film!

W Warszawie działa 30 Branżowych Komisji Dialogu Społecznego (BKDS) i 18 Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego (DKDS). Jest też Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS). I Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP). Sporo, prawda? Zobaczcie, jak te wszystkie ciała współpracują i czym się zajmują.

W Warszawie istnieją różne ciała dialogu społecznego.

Jednym z nich jest Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W skrócie WRDPP. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, Prezydenta i Rady Miasta. Rada wspiera współpracę między NGO a Urzędem. Jej zadania to m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawnych dotyczących sfery zadań publicznych i współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Oprócz Warszawskiej Rady Działałności Pożytku Publicznego, w mieście funkcjonują Komisje Dialogu Społecznego (KDS-y) – branżowe i dzielnicowe, działają w bliskiej współpracy z Urzędem m. st. Warszawy. Celem tej współpracy jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta.

Zobacz film:

 

 

Branżowe Komisje Dialogu Społecznego (BKDS) pracują przy biurach Urzędu m.st Warszawy. W skład BKDS wchodzą przedstawiciele NGO oraz przynajmniej jeden urzędnik biura, przy którym działa komisja. W pracach BKDS, z głosem doradczym, mogą brać udział przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych, np. teatrów miejskich, urzędu pracy lub Zarządu Transportu Miejskiego. BKDS zajmuje się współtworzeniem i konsultowaniem polityki Miasta w dziedzinie, w której działa, np. w dziedzinie kultury. Głównie jest to praca nad dokumentami i aktami prawnymi Urzędu.

Na bardziej lokalnym poziomie, w dzielnicach Warszawy, działają Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego (DKDS). DKDS składają się z przedstawicieli NGO oraz z przynajmniej jednego przedstawiciela Miasta, delegowanego przez urząd danej dzielnicy. Z głosem doradczym, w skład DKDS mogą wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych, działających w zakresie zadań publicznych i należących do Dzielnicy, przy której działa komisja, np. dzielnicowy dom kultury, ośrodek pomocy społecznej, szkoła. Głównym zadaniem komisji dzielnicowych jest współtworzenie i konsultowanie polityki Dzielnicy w dziedzinach związanych z działalnością organizacji pozarządowych.

Nad efektywnym współdziałaniem NGO i miasta czuwa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego celem jest realizacja polityki Miasta opisanej w różnych dokumentach strategicznych i programach w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym.

Wszystkie ciała dialogu łączy Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS). Głównym celem Forum jest wymiana informacji i doświadczeń między wszystkimi komisjami, Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Pełnomocnikiem.

 

 

Wsparcie dla KDS-ów

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. SCWO wspiera fundacje i stowarzyszenia, ale także Komisje Dialogu Społecznego, by działały jeszcze lepiej i skuteczniej.

Przeczytaj więcej na temat wsparcia oferowanego Komisjom Dialogu Społecznego w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Dowiedz się więcej na temat Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

 Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo


źródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.