dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Program Erasmus+ Młodzież - Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy. Program pokrywa koszty uczestnictwa w projekcie. Najbliższy termin składania wniosków mija 26 kwietnia 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-03-13, 11.05
http://www.sxc.hu/profile/lusi

Projekty Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service – EVS) realizowane są w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+: Młodzież (Wolontariat Europejski), który w latach 2007-2013 był częścią programu „Młodzież w działaniu”.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem Wolontariatu Europejskiego jest umożliwienie młodym ludziom pracy społecznej za granicą, wykorzystanie i rozwój własnych oraz zdobycie nowych umiejętności, podniesienie kompetencji językowych, integracja międzykulturowa.

Program Wolontariatu Europejskiego umożliwia udział w wolontariacie indywidualnym i grupowym. W projekt zaangażowane są trzy strony: wolontariusz, organizacja goszcząca oraz organizacja wysyłająca. Organizacja goszcząca może przyjąć na jeden projekt maksymalnie 30 wolontariuszy. Wolontariat Europejski stwarza możliwości intensywnych doświadczeń poznawczych, rozwoju osobistego, możliwości integracji ze środowiskiem lokalnym, kontaktu z żywym językiem, zdobycia wielu doświadczeń i umiejętności

Każdy wolontariusz podpisuje umowę gwarantująca m.in. szkolenie wstępne i wsparcie opiekuna (mentora). Po zakończeniu projektu wolontariusz otrzymuje Youthpass Certificate, zawierający informacje o tym, czego nauczył się w czasie projektu. Szczegółowe informacje o powinnościach i możliwościach wolontariusza znajdują się w Karcie Wolontariatu Europejskiego (EVS Charter).

Uczestnicy
– wolontariusze: młodzież w wieku 17–30 lat, z krajów programu lub krajów partnerskich;
– organizacje goszczące/wysyłające: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne, podmioty publiczne, przedsiębiorstwa społeczne, nieformalne grupy młodzież, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego biznesu;
– organizacje koordynujące: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne lub krajowe.

Rekrutacja
Osoby indywidualne nie mogą samodzielnie aplikować o środki finansowe. Wnioski w ich imieniu składają do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ składają akredytowane organizacje EVS, które wyznaczają własne terminy na zgłoszenia wolontariuszy. Osoby zainteresowane wyjazdem na wolontariat mogą poszukiwać organizacji i projektu wspólnie z organizacją wysyłającą lub samodzielnie. Na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego znajduje się wyszukiwarka projektów oraz baza akredytowanych organizacji EVS.

Jak zostać organizacją goszczącą/ wysyłającą
Aby organizacja lub instytucja publiczna mogła gościć lub wysyłać wolontariuszy w ramach programu, niezbędne jest uprzednie otrzymanie odpowiedniej akredytacji, która ma na celu zagwarantowanie przestrzegania minimalnych standardów jakościowych Wolontariatu Europejskiego. W przypadku polskich organizacji, akredytacja przyznawana jest przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+. Akredytację należy uzyskać jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż wnioski organizacji nieakredytowanych nie są rozpatrywane.

Po otrzymaniu odpowiedniej akredytacji, należy przygotować projekt wolontariatu, znaleźć partnerską organizację zza granicy i złożyć wniosek do odpowiedniej Agencji (Narodowej w Warszawie lub Wykonawczej w Brukseli), pamiętając przy tym o przestrzeganiu odgórnie ustalonych terminów.

Aplikacje o uzyskanie akredytacji mogą być składane przez organizacje na bieżąco, przez cały rok.

Długość pobytu
Standardowy projekt Wolontariatu Europejskiego trwa od 2 do 12 miesięcy. Projekty z udziałem co najmniej 10 wolontariuszy lub osób niepełnosprawnych mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy.

Dofinansowanie dla wolontariusza
Obejmuje większość kosztów związanych z udziałem w projekcie:
– zakwaterowanie,
– wyżywienie,
– podróż (kwota dofinansowania zależy od dystansu),
– kieszonkowe – wysokość zależy od kraju, w którym odbywa się wolontariat (aktualne stawki podane są w przewodniku po programie),
– Koszty specjalne – możliwe jest również dodatkowe wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów związanych np. z opłatami wizowymi itp.
– wizyta przygotowawcza (Advance Planning Visit – APV). Jedno- lub dwudniowa wizyta 1 lub dwóch osób biorących udział w projekcie (w tym wolontariusza).

Wsparcie językowe Wolontariusze w czasie pobytu za granicą (projekty trwające od 2 do 12 miesięcy) mogą wziąć udział w kursie językowym online – dotyczy to obecnie 18 języków, w tym sześciu w pełnym zakresie poziomów biegłości językowej (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski). Możliwe jest również alternatywne uzyskanie dofinansowania w wysokości 150 euro na poprawę umiejętności językowych. Kwestie te ustala się z organizacją wysyłającą. Więcej informacji.

Państwa uczestniczące w programie

1. Kraje Programu
– 28 krajów członkowskich UE
– Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
– Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia

2. Sąsiadujące Kraje Partnerskie
– Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo
– Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina
– Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja Krajem Partnerskim jest także Szwajcaria, dotychczasowy Kraj Programu.

Uwaga: wnioski o granty na realizację projektów mogą składać tylko organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, instytucje, placówki edukacyjne itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Terminy składania wniosków w roku 2018:
– 15 lutego
– 26 kwietnia
– 4 października

W każdym z podanych terminów wnioski składa się do godz. 12.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji

W ramach Wolontariatu Europejskiego można realizować projekty z innymi krajami świata: priorytetowo traktowane będą państwa Ameryki Łacińskiej, Afryki, Pacyfiku, Karaibów i Azji. Wnioski składa się również bezpośrednio do agencji wykonawczej w Brukseli.

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email:
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

data wydarzenia: od 2018-03-13 do 2018-04-26
źródło: eurodesk.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.