dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Nowy wzór oświadczenia dotyczący podatku VAT od dotacji

Przed podpisaniem umowy dotacyjnej organizacja (realizator zadania publicznego) składa oświadczenie dotyczące podatku VAT. UM st. Warszawy przygotował wzór tego oświadczenia, dostosowany do nowej procedury konkursowej. Oświadczenie jest obowiązkowym załącznikiem do umów dotacyjnych.

Oświadczenie dotyczące podatku VAT organizacja (realizator zadania publicznego) składa przed podpisaniem umowy o dotację.

Jeśli organizacja nie jest podatnikiem VAT lub jest zwolniona z tego podatku – wystarczy jeśli zaznaczy jedną rubrykę i podpisze oświadczenie. W tym przypadku ze środków pochodzących z dotacji będą pokrywane koszty kwalifikowane ponoszone w kwotach brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT naliczonym.

Jeśli organizacja jest podatnikiem VAT – musi wypełnić i podpisać całe oświadczenie, odpowiadając m.in. na pytanie czy realizacja zadania będzie powodować przychody opodatkowane podatkiem VAT.

Przez przychód opodatkowany podatkiem VAT rozumieć należy każdą korzyść finansową uzyskaną z tytułu realizacji zadania, m.in. opłaty od adresatów zadania, wymianę bezgotówkową (barter), od której zleceniobiorca zobowiązany jest naliczyć podatek VAT należny.

Jeśli realizacja zadania nie będzie powodować takich przychodów, wówczas organizacja zobowiązuje się, że dlatego przyznaną dotację rozliczy według poniesionych kosztów kwalifikowanych brutto tj. wraz z podatkiem VAT naliczonym.

Jeśli realizacja zadania wygeneruje przychód opodatkowany podatkiem VAT, wówczas organizacja zobowiązuje się do tego, że przyznaną dotację rozliczy według poniesionych kosztów kwalifikowanych netto tj. bez podatku VAT naliczonego.

Kiedy organizacja płaci podatek VAT od dotacji?

Sprzedawanie biletów, wejść na zawody czy inne sposoby pobierania opłat od uczestników to sprzedawanie usługi przez organizację. Sprzedawanie usług (i towarów) jest objęte podatkiem VAT (czyli podatkiem od towarów i usług). Podatek VAT dotyczy także organizacji pozarządowych – nie są one zwolnione z VAT z racji tego, że są organizacjami pozarządowymi.

Od tej zasady są jednak wyjątki, obejmujące wszystkie podmioty, a więc i NGO: zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z podatku VAT. Zwolnienie przedmiotowe, związane z rodzajem prowadzonej działalności (art. 43 ust. 1 ustawy o z VAT) dotyczy niewielkiej grupy podatników (np. zajmujących się dostawą krwi, osocza czy złota do NBP).

To, co może zainteresować szeroką grupę organizacji pozarządowych, to zwolnienie podmiotowe (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT przysługuje podmiotom, których przychody nie przekroczą 200 000 złotych w ciągu roku.

Warto tu przypomnieć, że usługi (oraz towary) mogą być sprzedawane przez organizację pozarządową zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i odpłatnej pożytku. Tak więc podatek VAT dotyczy także tych organizacji, które „tylko” prowadzą działalność odpłatną pożytku.

 

Więcej o tym, czy i kiedy organizacja ma obowiązek zapłacić podatek VAT od dotacji można przeczytać tutaj:

 

Poniżej - w plikach do pobrania - można zapoznać się ze wzorem oświadczenia. 

 


Jak przestrzegać prawa w NGOjakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo


źródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.