dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Podpisujesz umowę dotacyjną? Ekspertki SCWO podpowiadają, na co zwrócić uwagę

Dostaliście dotację? Czeka Was podpisanie umowy dotacyjnej? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę. Ekspertki SCWO przygotowały dla Was wzór umowy dotacyjnej z komentarzami.

Umowa dotacyjna (o realizację zadania publicznego) jest przygotowywana na podstawie wzoru zawartego w załączniku do zarządzenia Prezydenta, tzw. procedurze konkursowej.

W umowie dotacyjnej opisane są ogólne zasady realizacji projektu – są one dostosowane do poszczególnych zadań.

W umowie dotacyjnej określa się m.in.:

 • termin rozpoczęcia i zakończenia zadania,
 • termin złożenia sprawozdania,
 • termin ponoszenia wydatków (finansowanych z wkładu własnego i z dotacji),
 • termin przekazania dotacji (transz dotacji),
 • źródła finansowania wkładu własnego,
 • proporcje wkładu własnego do dotacji,
 • wartość wkładu rzeczowego i osobowego i ich procentowa wartość wobec dotacji,
 • zakres prac wykonanych przez podmiot niebędący stroną umowy,
 • maksymalną wartość ew. przesunięć między pozycjami w kosztorysie,
 • sposób prowadzenia dokumentacji,
 • sposób informowania o projekcie (zadaniu),
 • postanowienia dotyczące kontroli realizacji projektu (zadania),
 • warunki zwrotu środków,
 • warunki rozwiązania umowy,
 • warunki zbywania rzeczy zakupionych z dotacji,
 • warunki akceptacji zmian w realizacji zadania (tj. informacja o konieczności zawierania aneksu).

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zapisy dotyczące zmian, które zdarzają się podczas realizacji zadania (projektu) w stosunku do tego, co przedstawiono w ofercie lub aktualizacji oferty. Większość zmian wymaga pisemnego aneksu do umowy dotacyjnej.

Więcej informacji o warszawskiej procedurze konkursowej oraz WZORY UMÓW DOTACYJNYCH Z KOMENTARZAMI dostępne są do pobrania na stronie Dotacje dla NGO w Warszawie - procedura krok po kroku w zakładce Przygotowanie umowy dotacyjnej (umowy o realizację zadania publicznego) .

 

Umowa jest przedstawiana do podpisu osobom upoważnionym przez organizację najpóźniej w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert. Wyjątkiem są umowy dotyczące zadań (projektów), których realizacja rozpoczyna się później niż 60 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert lub gdy oferent pisemnie oświadczy wolę podpisania umowy w terminie późniejszym niż 60 dni.

Umowę dotacyjną ze strony Urzędu m.st. Warszawy podpisuje Prezydent lub:

 • W biurach upoważniona przez Prezydenta osoba (zazwyczaj jest to dyrektor biura)
 • W dzielnicach: upoważnieni przez Prezydenta dwaj członkowie Zarządu Dzielnicy działający łącznie,

Natomiast ze strony organizacji pozarządowej umowę podpisują: upoważnione do tego osoby (co wynika ze statutu, zapisów w KRS lub pełnomocnictw).

Wzory umów dotacyjnych na 2018 r. powstały w ramach w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO), współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. SCWO to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. 

► Więcej o SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

► Bądź na bieżąco: fb/warszawa.ngo.

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo


źródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.