dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs MSiT: „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu zadania do Planu Rocznego, wnioski inwestycyjne składa się do 15 czerwca 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-02-09, 11.51
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do Programu, odbywa się w układzie wieloletnim - Plan Wieloletni oraz w okresach rocznych - Plan Roczny.

Zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do Planu Rocznego jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

W terminie do 15 marca 2018 roku wnioskodawca uzupełnia zgłoszenie zadania inwestycyjnego, które zostało zakwalifikowane do Planu Wieloletniego, przedstawiając Ministrowi dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji,

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu zadania do Planu Rocznego wnioskodawca składa do Ministra wniosek inwestycyjny.

Wnioski inwestycyjne składa się do 15 czerwca 2018 roku (dla wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:
1) jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.
zm.) posiadające osobowość prawną;
2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej.

Dofinansowaniem w ramach Programu objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych
w ramach następujących obszarów:
1) inwestycje realizowane na potrzeby sportów włączonych do programu igrzysk olimpijskich;
2) baza sportowa Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich), jako główne zaplecze szkoleniowo-treningowe dla kadry narodowej;
3) baza sportowa polskich związków sportowych służąca realizacji programu centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych rangi
mistrzowskiej;
4) infrastruktura sportowa szkół mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów zgodnych z profilem sportowym szkoły oraz innych obiektów sportowych
niezbędnych dla prowadzonego szkolenia;
5) infrastruktura sportowa akademii wychowania fizycznego w zakresie obiektów specjalistycznych umożliwiających szkolenie zawodników oraz przygotowanie
kadry instruktorsko-trenerskiej;
6) zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego;
7) inne obiekty infrastruktury sportowej ważne dla rozwoju bazy sportu wyczynowego, w szczególności realizowane w dużych aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-02-09 do 2018-06-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.