dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie "Ogrodoterapia w pracy z grupą (hortiterapia)"

Terapeutyczna funkcja natury podkreślana jest przez wielu specjalistów z dziedziny medycyny, psychologii, pedagogiki i innych. Niektóre reakcje natury wobec osób potrzebujących wsparcia w procesie leczenia i rozwoju doczekały się nawet miana metod terapeutycznych. Stanowią ważny element wspomagający i uzupełniający proces rehabilitacji i terapii. Zajęcia odbędą się 24 lutego 2018 w Lublinie. Udział płatny.

autor(ka): Marta Skrzyńska

2018-01-15, 08.40

Jest to jak najbardziej zgodne z przyjętymi w pedagogice formami postępowania terapeutyczno-wychowawczego, zwłaszcza wielostronnej stymulacji i indywidualizacji.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętność otwierania podopiecznych, a w szczególności dzieci, nie tylko tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na odczuwanie radości z kontaktu z przyrodą, danie możliwości nauki bezpośrednio przez obserwację, i skłanianie do spontanicznego badania otoczenia poprzez zajęcia w ogrodzie.

Zadaniem warsztatów jest nauka umożliwiania dzieciom, ale także dorosłym poznawania środowiska przyrodniczego, budzenia zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą, a także tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami.

Przede wszystkim uczestnicy posiądą zakres umiejętności i wiadomości związanych z założeniem, i prowadzeniem szkolnego ogrodu relaksacyjnego, wykorzystania roślin w zajęciach terapeutycznych, manualnych itp.

Cele szkolenia:

  • Wzbogacenie wiedzy o roślinach
  • Uzupełnienie tradycyjnej metody terapii i rehabilitacji
  • Poznanie wpływu roślin na samopoczucie człowieka
  • Stymulowanie zmysłów

Korzyści

  • Bezpośredni kontakt z materiałem roślinnym
  • Zastosowanie terapii ogrodniczej w praktyce
  • Satysfakcja z podjętych działań

Termin: 24 lutego 2018, godz. 10-16

Koszt: 160 zł brutto

Miejsce: Lublin

Organizator: Centrum Szkoleń i Animacji

Trener: Iwona Jędruszczuk – pedagog, certyfikowany trener

Zapisy: formularz zapisu, telefonicznie (535 205 500), e-mailowo ()

Szczegółowa instrukcja – jak dokonać płatności i zgłoszenia– kliknij

Program ramowy

Blok 1. Zapoznanie z materiałem roślinnym

Blok 2. Wykonywanie ozdób z warzyw i roślin przyprawowych – wykonywanie kompozycji w oleju i occie

Blok 3. Wykonywanie ozdób z owoców – wykonywanie rzeźb/kompozycji owocowych

Blok 4. Wykonywanie ozdób z kwiatów ciętych – żywe gobeliny

Blok 5. Wykonywanie ozdób z runa leśnego – obrazy sensoryczne

Metodyka

  • Szkolenie w formie aktywnej pracy w grupach, projektowania interakcji, symulacji.

Zapewniamy:

  • Serwis kawowy
  • Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Lublin
data wydarzenia: 2018-02-24
organizator: Centrum Szkoleń i Animacji
adres: ul. Wojsławicka 7, 22-100 Chełm,
tel.: 535205500, e-mail: csia.edu@gmail.com
www: http://www.csia.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.