dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli”

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w programie „Europa dla obywateli”. Termin ubiegania się o dofinansowanie mija 1 marca 2018 r. o godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-01-10, 14.02
pixabay.com, CC0 Public Domain

Dla Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy będą to cztery priorytety:

  1. Upamiętnianie momentów zwrotnych w najnowszej historii Europy
  2. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywatelska w reżimach totalitarnych
  3. Mechanizmy wykluczenia obywateli na przykładzie antysemityzmu, antycyganizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji: wyciąganie wniosków na przyszłość
  4. Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej.

Dla Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie będą to następujące priorytety:

  1. Debata nad przyszłością Europy i stawienie czoła eurosceptycyzmowi
  2. Wzmacnianie solidarności w czasach kryzysu
  3. Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszościowych
  4. 2018: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Projekty realizowane w ramach programu „Europa dla obywateli” muszą być zgodne z celami ogólnymi i szczegółowymi programu, i zarazem – nawiązywać do wyznaczonych przez Komisję Europejską priorytetów.

Proces aplikacji jest identyczny we wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski należy złożyć do godz. 12:00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli – ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin składania wniosków przypada w sobotę lub w niedzielę, za ostatni dzień składania wniosków należy uznać pierwszy następny dzień roboczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Programu „Europa dla obywateli”: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

data wydarzenia: od 2018-01-10 do 2018-03-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.