dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

36. sesja Rady Miasta Lublin (16 listopada)

Sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się w najbliższy czwartek (16 listopada 2017). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl

2017-11-15, 16.26

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXXIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (druk nr 1116-1);
 8. uchwały zmieniającej uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1117-1);
 9. wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego gminy Lublin za 2017 rok i za 2018 rok (druk nr 1118-1);
 10. zmiany uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1115-1);
 11. zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1210-1);
 12. zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1073-1) – projekt grupy radnych;
 13. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (druk nr 1125-1);
 14. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (druk nr 1126-1);
 15. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (druk nr 1127-1);
 16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie (druk nr 1129-1);
 17. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie (druk nr 1130-1);
 18. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie (druk nr 1131-1);
 19. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie (druk nr 1132-1);
 20. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie (druk nr 1133-1);
 21. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie (druk nr 1134-1);
 22. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie (druk nr 1135-1);
 23. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie (druk nr 1136-1);
 24. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie (druk nr 1137-1);
 25. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie (druk nr 1138-1);
 26. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (druk nr 1139-1);
 27. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie (druk nr 1140-1);
 28. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie (druk nr 1141-1);
 29. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie (druk nr 1142-1);
 30. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie (druk nr 1143-1);
 31. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie (druk nr 1144-1);
 32. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie (druk nr 1145-1);
 33. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie (druk nr 1146-1);
 34. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie (druk nr 1147-1);
 35. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie (druk nr 1148-1);
 36. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie (druk nr 1149-1);
 37. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie (druk nr 1150-1);
 38. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie (druk nr 1151-1);
 39. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie (druk nr 1152-1);
 40. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie (druk nr 1153-1);
 41. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie (druk nr 1154-1);
 42. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie (druk nr 1155-1);
 43. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 w Lublinie (druk nr 1156-1);
 44. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 w Lublinie (druk nr 1157-1);
 45. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie (druk nr 1158-1);
 46. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie (druk nr 1159-1);
 47. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie (druk nr 1160-1);
 48. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie (druk nr 1161-1);
 49. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie (druk nr 1162-1);
 50. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie (druk nr 1163-1);
 51. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie (druk nr 1164-1);
 52. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Lublinie w Branżową Szkołę Budownictwa I stopnia nr 2 w Lublinie (druk nr 1165-1);
 53. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Lublinie w Branżową Szkołę Elektroniczną I stopnia w Lublinie (druk nr 1166-1);
 54. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Lublinie w Branżową Szkołę Elektryczną I stopnia w Lublinie (druk nr 1167-1);
 55. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Lublinie w Branżową Szkołę Gastronomiczną I stopnia w Lublinie (druk nr 1168-1);
 56. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Lublinie w Branżową Szkołę Handlową I stopnia w Lublinie (druk nr 1169-1);
 57. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Lublinie w Branżową Szkołę Mechaniczną I stopnia w Lublinie (druk nr 1170-1);
 58. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Lublinie w Branżową Szkołę Samochodową I stopnia w Lublinie (druk nr 1171-1);
 59. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Lublinie w Branżową Szkołę Spożywczą I stopnia w Lublinie (druk nr 1172-1);
 60. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 w Lublinie w Branżową Szkołę Transportowo-Komunikacyjną I stopnia w Lublinie (druk nr 1173-1);
 61. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 w Lublinie w Branżową Szkołę usługową I stopnia nr 1 w Lublinie (druk nr 1174-1);
 62. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 1 w Lublinie (druk nr 1175-1);
 63. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 1 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 1 w Lublinie (druk nr 1176-1);
 64. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 2 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 2 w Lublinie (druk nr 1177-1);
 65. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 3 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 3 w Lublinie (druk nr 1178-1);
 66. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4 w Lublinie (druk nr 1179-1);
 67. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 5 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 5 w Lublinie (druk nr 1180-1);
 68. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 6 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6 w Lublinie (druk nr 1181-1);
 69. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 7 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 7 w Lublinie (druk nr 1182-1);
 70. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 8 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 8 w Lublinie (druk nr 1183-1);
 71. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 9 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 9 w Lublinie (druk nr 1184-1);
 72. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Lublinie (druk nr 1185-1);
 73. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 2 w Lublinie (druk nr 1186-1);
 74. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 3 w Lublinie (druk nr 1187-1);
 75. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 w Lublinie (druk nr 1188-1);
 76. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie (druk nr 1189-1);
 77. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie (druk nr 1190-1);
 78. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 54 w Lublinie (druk nr 1191-1);
 79. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Lublinie (druk nr 1192-1);
 80. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 56 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 56 w Lublinie (druk nr 1193-1);
 81. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie w Branżową Szkołę Usługową Specjalną I stopnia nr 2 w Lublinie (druk nr 1194-1);
 82. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15 Specjalnej dla Uczniów z Upośledzeniem w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie w Branżową Szkołę Wielozawodową Specjalną I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie (druk nr 1195-1);
 83. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie (druk nr 1196-1);
 84. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Specjalnej nr 11 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną Specjalną nr 11 w Lublinie (druk nr 1197-1);
 85. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2016/2017 (druk nr 1111-1);
 86. raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin (druk nr 1121-1);
 87. wprowadzenia Regulaminu korzystania z Placu Litewskiego w Lublinie (druk nr 1209-1);
 88. zmiany uchwały nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin (druk nr 1119-1);
 89. zmiany uchwały nr 488/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1120-1);
 90. zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie (druk nr 1109-1);
 91. uchwały zmieniającej uchwałę 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1112-1);
 92. zmiany uchwały nr 685/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku (druk nr 1122-1);
 93. sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2016 roku (druk nr 1110-1);
 94. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. (druk nr 1124-1);
 95. informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2018 roku (druk nr 1123-1);
 96. wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Inżynierskiej (druk nr 1198-1);
 97. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1200-1);
 98. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd (druk nr 1201-1);
 99. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1202-1);
 100. wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lipowej 1 (druk nr 1203-1);
 101. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Franciszka Stefczyka 10 (druk nr 1204-1);
 102. zbycia przez Gminę Lublin udziału w prawie własności do lokalu mieszkalnego (druk nr 1205-1);
 103. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Władysława Orkana (druk nr 1206-1);
 104. nieodpłatnego obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1207-1);
 105. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI w obszarze położonym pomiędzy ul. Zemborzycką a ul. Abramowicką (druk nr 1214-1);
 106. opracowania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Diamentowa, Zemborzycka, Franciszka Uhorczaka i Jana Samsonowicza (druk nr 1211-1) – projekt grupy radnych;
 107. uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2018-2023” (druk nr 1213-1).
 108. Interpelacje i zapytania radnych.
 109. Informacja o nieruchomościach Skarbu Państwa podlegających przekazaniu Gminie Lublin, opisanych na spisie inwentaryzacyjnym nr 207 (druk nr 1208-1).
 110. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1128-1).
 111. Wolne wnioski i oświadczenia.
 112. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

źródło: UM Lublin
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.