dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Otwarty konkurs ofert: Obszar 1: Promocja zdrowia, Zadanie I: Edukacja zdrowotna

Konkurs ofert na powierzenie realizacji działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): MM, lublin,ngo.pl

2017-08-17, 15.53

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 r. działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r. w ramach Obszaru 1: Promocja zdrowia, Zadania I: Edukacja zdrowotna obejmującego Działanie I: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, działań reklamowych, szkoleń, konferencji, seminariów i lokalnych debat promujących zdrowy styl życia oraz upowszechniających informacje na temat szkód związanych z używaniem alkoholu i problemu przemocy w rodzinie.

Oferty konkursowe należy składać bezpośrednio w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2017 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu ofert dostępne są w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 oraz telefonicznie pod numerem 81 466 3400.

Więcej informacji TUTAJ

Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

data wydarzenia: od 2017-08-17 do 2017-08-23
źródło: UM Lublin
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.