dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Otwarty konkurs ofert: Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. "Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej" i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): MM, ngo.lublin.pl

2017-07-12, 13.34

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, j.t. ze zm.) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej.

Rodzaj zadania:

Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - kontynuacja tworzenia kolekcji sztuki współczesnej poprzez zakup lub wykonanie dzieł sztuki. Zadanie może obejmować także prace związane z zabezpieczeniem, konserwacją i promocją kolekcji oraz organizowanie wystaw i działania edukacyjne.

Uwaga!

1. Oferent ubiegający się o dotację na realizację zadania „Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” jest zobowiązany do przechowywania dzieł sztuki w odpowiednich warunkach lokalowych oraz do zgodnego z przepisami inwentaryzowania zbiorów.

2. Dzieła sztuki zakupione ze środków uzyskanych z budżetu Miasta Lublin nie mogą być, bez pisemnej zgody Miasta: zbywane, obciążane prawami ani darowane na rzecz osób trzecich, jak również nie mogą być przedmiotem umowy zamiany. W przypadku:

- utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot wyłoniony w konkursie lub jego reprezentantów,

- zaniechania dalszej działalności polegającej na kontynuacji zakupów dzieł sztuki do kolekcji sztuki współczesnej,

- ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną bądź finansową oferenta zobowiązany jest on do nieodpłatnego przekazania, na mocy porozumienia zawartego z Miastem Lublin, zgromadzonych przy udziale miejskich środków finansowych dzieł sztuki na rzecz miejskiej instytucji kultury prowadzącej działalność w tym zakresie.

Kwota do rozdysponowania w niniejszym konkursie: 70 000 zł

Oferty należy składać do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin: w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30

Więcej informacji TUTAJ

Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

data wydarzenia: od 2017-07-12 do 2017-08-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.