dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs dotacyjny „Wspieranie działań archiwalnych 2017”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”. Celami zadania publicznego jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Oferty należy składać do 28 kwietnia 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

2017-04-19, 15.51
By The National Archives (United Kingdom) (The National Archives (United Kingdom)) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 900 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postanowień Regulaminu konkursu.

Prawidłowo przygotowaną ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji ofert pod adresem: https://formularze.archiwa.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59. Po upływie tego terminu system automatycznie uniemożliwi przesyłanie ofert.

UWAGA! Wyłączną formą składania ofert jest forma elektroniczna przesłana za pomocą dedykowanego systemu rejestracji ofert dostępnego pod adresem: https://formularze.archiwa.gov.pl

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej oraz o konkursie


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

data wydarzenia: od 2017-04-13 do 2017-04-28
źródło: Fundacja Ośrodka KARTA
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.