dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Dolina Bystrzycy wróci do miasta

Znamy koncepcję rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy. Zmiany obejmą ok. 1 000 ha, 50 km ścieżek rowerowych i 50 km ciągów pieszych. W dolinie powstanie 20 kładek pieszo-rowerowych, 4 plaże, 4 parki, Ogród Jordanowski, 9 przystani kajakowych, 8 punktów szlaku młynów wodnych, place zabaw dla dzieci, miejsca czynnej rekreacji dla dorosłych, punkty, wieże i ciągi widokowe. Poprawi się infrastruktura techniczna, a także czystość wod

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl

2017-01-10, 15.53

Stworzona przez Autorskie Biuro Architektury Investprojekt-Partner 6 Sp. z o.o. koncepcja programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy określiła zmiany, jakie mają doprowadzić do otwarcia doliny rzeki ku miastu i jednocześnie zwrócenia miasta ku rzece. Wieloletni program ma być realizowany od 2017 roku w oparciu o środki zewnętrzne oraz środki własne Gminy Lublin. Zgodnie z założeniami powinien zakończyć się w roku 2027.

– Na zmiany w dolinie rzeki Bystrzycy patrzymy kompleksowo, to gigantyczny projekt, który chcemy realizować etapami. Pierwsze zajdą w sąsiadujących z rzeką parkach: Ludowym, Bronowickim i Zawilcowa, na których rewitalizację chcemy pozyskać środki z uruchomionych już programów unijnych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zmiany obejmą ogólnodostępne tereny zielone ukształtowane w parki: nadrzeczny o charakterze naturalistycznym zlokalizowany w rejonie ul. E. Romera i Janowskiej, park „Rusałka”, Ogród Jordanowski „Przyjaźni” oraz tereny parkowe z wybiegami dla psów.

Koncepcja zawiera propozycję oddzielenia ruchu pieszego od ruchu rowerowego poprzez stworzenie odrębnych ciągów komunikacyjnych oraz udostępnienie nabrzeży dla pieszych wzdłuż rzeki - w bliskim kontakcie z wodą.

W ramach programu przewiduje się stworzenie połączeń dających możliwość obsługi doliny rzeki środkami komunikacji publicznej i indywidualnej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej wraz ze zamianami pod korytem rzeki i poprawą jakości wody w Zalewie.

Dla poprawy czystości wód przewidziana jest budowa polderu, redukcja namułów w zalewie i rzece, ewentualne usunięcie torfu zalegającego na dnie Zalewu. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej odbędzie się poprzez uporządkowanie wylotów wód opadowych, usprawnienie istniejących i wykonanie nowych podczyszczalni wód opadowych. Oprócz tego rozbudowana będzie sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Aby zapewnić dostępność komunikacyjną i zlikwidować bariery oddzielające miasto od rzeki wyznaczono trasy powiązań poprzecznych obu części miasta poprzez wymianę istniejących kładek na szersze oraz budowę nowych, a także wyposażenie istniejących mostów w dodatkowe bezpieczne pasy dla ruchu pieszego i rowerowego.

W dolinie wyznaczono cztery plaże, w tym dwie z kąpieliskami w specjalnie ukształtowanych zatokach. Znajdzie się tam miejsce także dla Lubelskiego Klubu Morsów, wyposażone w zaplecze sanitarne z przebieralniami, wsparte obiektem gastronomicznym. Rewaloryzację przejdzie kemping przy ul. Krężnickiej, dolina rzeki zyska trasy turystyczne w formie szlaku młynów wodnych, przystani dla spływów kajakowych, punkty, wieże i trasy widokowe rozmieszczone na całej jej długości. Funkcje edukacyjno-sportowe spełniać będzie Lubelskiego Centrum Żeglarstwa i Sportów Wodnych oraz Klubu Jeździecki, z kontynuacją obecnych lokalizacji. Przewiduje się także wykorzystanie istniejącego mostu autorstwa Mariana Lutosławskiego w rejonie al. Gen. W. Andersa dla wydarzeń kulturalnych. Edukacji służyć będzie także realizacja Lubelskiego Centrum Edukacji Ekologicznej I Turystyki Przyrodniczej zlokalizowanego w Lesie Dąbrowa, w rejonie ul. Osmolickiej.

Propozycje ujęte w koncepcji znajdują się na stronie www.bystrzyca.lublin.eu. Uwagi do koncepcji można przesyłaćdo 15 lutego na adres .

Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

źródło: lublin.eu
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.