dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

9 faktów o NGO w województwie lubelskim

Co piąta organizacja na Lubelszczyźnie działa na rzecz kultury i sztuki. W żadnym innym województwie udział organizacji kulturalnych nie jest tak wysoki. Druga cecha charakterystyczna dla lubelskich stowarzyszeń i fundacji, to wyższy niż w całym kraju poziom finansowania ze środków publicznych – krajowych i zagranicznych.

Wiadomość archiwalna

A A A

1. Liczba lubelskich organizacji. Ile jest NGO w województwie lubelskim?

W województwie lubelskim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 7040 fundacji i stowarzyszeń (wg REGON), co stanowiło ok. 6% całego polskiego sektora. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie oznaczało to 33 organizacje na 10 tys. mieszkańców.
 

2. Wiek organizacji

W województwie lubelskim nieco mniej niż w całym sektorze jest organizacji, które działają nie więcej niż 10 lat (52% vs. 57%). W konsekwencji więcej jest organizacji starszych – funkcjonujących między 11 a 15 lat (25% w lubelskim vs. 19% w całym kraju), zaś tych, które rozpoczęły działalność wcześniej niż 15 lat temu jest tyle samo co w całej Polsce – 24%.

Wykres 1. Struktura wieku lubelskich organizacji na tle ogólnopolskim
 

3. Dziedziny aktywności organizacji. Czym zajmują się NGO na Lubelszczyźnie?

Pod względem obszarów aktywności największą różnicę między lubelskim a ogólnopolskim sektorem widać w udziale stowarzyszeń i fundacji zajmujących się kulturą i sztuką – na Lubelszczyźnie co piąta organizacja (20%) deklaruje, że jest to jej główny obszar działań, w całym sektorze 13%.

Pozostałe główne, najczęściej wymieniane dziedziny aktywności sektora (takie jak: sport, turystyka, rekreacja i hobby; edukacja i wychowanie; ochrona zdrowia; usługi socjalne i pomoc społeczna; rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym) są w województwie lubelskim reprezentowane przez podobny procent organizacji, co w całej Polsce.

Wyraźnie mniej niż w całym kraju jest za to na Lubelszczyźnie stowarzyszeń i fundacji aktywnych w „innych” polach – 13% w stosunku do 17%.

Wykres 2. Główne dziedziny działań lubelskich organizacji na tle ogólnopolskim
 

4. Zasięg działań organizacji. NGO w lubelskim – lokalne czy ogólnopolskie?

Zasięg działań organizacji z Lubelszczyzny nie różni się znacząco od skali działania organizacji w całej Polsce. Nieco mniej jest w lubelskim stowarzyszeń i fundacji działających nie szerzej niż na rzecz gminy/powiatu (34% w stosunku do 37% w całej Polsce).

Z kolei w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej aktywnych jest 42% organizacji z Lubelszczyzny, a z całej Polski mniej – 38%.

Wykres 3. Zakres działań lubelskich organizacji na tle ogólnopolskim
 

5. Płatni pracownicy, wolontariusze i członkowie. Kto działa i pracuje w NGO w województwie lubelskim?

Lubelskie organizacje mogą nieco rzadziej, niż stowarzyszenia i fundacje w całym kraju, liczyć na wsparcie stałych pracowników (co najmniej jedną osobę na stałe zatrudnia 33% lubelskich stowarzyszeń i fundacji, w całym kraju 35%).

Jednocześnie udział organizacji działających wyłącznie dzięki pracy społecznej jest na Lubelszczyźnie niższy, niż w całym sektorze – organizacji nie płacących nikomu za pracę stałą lub sporadyczną jest tam 43%, a w całym kraju 45%. Związane jest to z częściej w lubelskim stosowaną praktyką zatrudniania współpracowników sporadycznie lub od czasu do czasu – na takiej zasadzie zleca pracę 24% organizacji w lubelskim i 20% w całej Polsce.

Wydaje się, że lubelskie organizacje mają nieco mniejsze oparcie w swoich członkach i wolontariuszach. Zgodnie z oceną liderów lubelskich stowarzyszeń średnio 42% członków jest aktywnych (w całym kraju 48%). Z kolei z pomocy zewnętrznych wolontariuszy niebędących członkami lub przedstawicielami władz korzysta 58% NGO na Lubelszczyźnie, a w całej Polsce 61%.

Wykres 4. Praca odpłatna i społeczna w lubelskim sektorze na tle ogólnopolskim
 

6. Przychody organizacji w 2014 roku. Ile pieniędzy mają lubelskie NGO?

Przychody lubelskiego sektora są zbliżone do struktury budżetów wszystkich organizacji, choć nieco więcej jest na Lubelszczyźnie organizacji o przychodach do 10 tys. zł w skali roku (39% w stosunku do 34% w całej Polsce), a mniej tych, które mają wpływy między 10 tys. a 100 tys. zł (36%, a w całym kraju 39%).

Udział organizacji o najwyższych przychodach – powyżej 100 tys. zł – jest w lubelskim niemal taki sam, jak w całym kraju i wynosi 26% (w całej Polsce 27%).

Wykres 5. Przychody lubelskich organizacji w 2014 roku na tle ogólnopolskim
 

7. Źródła przychodów. Skąd NGO na Lubelszczyźnie mają pieniądze?

Lubelskie organizacje częściej niż stowarzyszenia i fundacje w całej Polsce korzystały w 2014 roku ze środków publicznych – zarówno krajowych (centralnych oraz lokalnych), jak i zagranicznych. O dofinansowanie z pozostałych źródeł (poza składkami członkowskimi) lubelski sektor ubiegał się w 2016 roku rzadziej niż organizacje w całym kraju.

Tabela 1. Źródła przychodów lubelskich organizacji na tle ogólnopolskim
 

8. Współpraca lubelskich NGO z samorządem

W województwie lubelskim współpraca organizacji z samorządem lokalnym jest oceniania przez stowarzyszenia i fundacje nieco lepiej niż w całym kraju – średnia ocena jakości współpracy z samorządem (na 10-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „bardzo zła”, a 10 „bardzo dobra”) wynosi tam 6,99, a w całym sektorze 6,88.

Pomimo dobrej oceny współpracy z samorządem udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez lokalny samorząd był na Lubelszczyźnie minimalnie niższy niż w całym kraju – w ciągu ostatnich dwóch lat w tego typu konsultacjach wzięło udział 38% organizacji (w całej Polsce 39%).
 

9. Problemy oraz opinie o sektorze. Jak NGO z Lubelszczyzny oceniają III sektor i warunki, w jakich funkcjonuje?

Większość problemów, których dotkliwość deklarują organizacje z całej Polski, jest przez lubelskie stowarzyszenia i fundacje odczuwane w mniejszym stopniu niż w całym kraju. Różnice między poziomem zadowolenia z poszczególnych aspektów funkcjonowania sektora na Lubelszczyźnie i w całej Polsce nie są duże, można jednak stwierdzić, że sektor lubelski jest nieco bardziej usatysfakcjonowany warunkami, w jakich działa niż sektor ogólnopolski.

Niekoniecznie przekłada się to jednak na lepszą opinię o działaniach państwa lub samych organizacji – przekonanie, że „ogólnie rzecz biorą działania polskiego Państwa sprzyjają w Polsce rozwojowi sektora pozarządowego podziela w lubelskim 32% organizacji, a więc o 4 punkty procentowe mniej niż w całym kraju.

Z kolei z opinią „w sektorze pozarządowym zbyt często dobre intencje rozgrzeszają brak skuteczności w działaniach” zgadza się o 5 punktów procentowych więcej organizacji na Lubelszczyźnie niż w całej Polsce (51% vs. 46%).


 


Od redakcji:

Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, przeprowadzonym mieszaną metodą CAPI oraz CAWI, między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Badania zostały sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.


„Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl.” Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.